Renovirano je i restaurirano igralište u Velikom parku

U poslednjih 10 dana renovirano je i restaurirano igralište u Velikom parku, kod restorana Mala gostiona. Zahvaljujući projektu Nacionalne službe za zapošljavanje, koji nam je omogućio da po programu javnih radova zaposlimo tri nezaposlena lica, uspeli smo da izvedemo radove koje godinama nismo imali mogućnost da sprovedemo. Radovi su obuhvatali sanaciju oštećenih drvenih elemenata, mašinsko i ručno brušenje svih drvenih površina i dvoslojno farbanje drvenih elemenata.

Ovo drveno igralište jedno je od najatraktivnijih lokacija na Paliću za najmlađe posetioce jer je sačuvano u izvornom obliku sa originalnim drvenim elementima. Na igralištu dominira tvrđavica od drvenih balvana koja predstavlja repliku stare subotičke tvrđave, koju je s obale Palića video i nacrtao na veduti grada kartograf Eugena Savojskog, kada je posle Senćanske bitke logorovao s vojskom na obali jezera.