O nama
O Park Paliću

Park Palić d.o.o. osnovali su Republika Srbija, AP Vojvodina i Grad Subotica sa jasnim opredeljenjem da Palić postane evropska turistička destinacija visoke kategorije. Razvojni put je uređen Projektom razvoja turističkog kompleksa – Master planom.

Zadaci Park Palića

Osnovni zadatak preduzeća Park Palić d.o.o. je priprema, ocena i kontrolisanje Master plana, a sve u cilju:

 • Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja
 • Otvaranja novih radnih mesta
 • Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Park Palić d.o.o. je istovremeno i partner i servis za sve investitore zainteresovane za ulaganje u projekte koji su predviđeni Master planom.

Poslovi preduzeća Park Palić

U nadležnosti preduzeća su sledeći poslovi:

 • Upravljanje turističkim prostorom
 • Identifikovanje lokacija
 • Izrada idejnih rešenja po pojedinim lokacijama
 • Izrada studija izvodljivosti
 • Objava konkursa za izbor najpovoljnijeg partnera za pojedine projekte
 • Uređenje ugovornih odnosa sa izabranim partnerom
 • Upravljanje projektima
 • Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice, za sigurno i efikasno ulaganje.

 

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine