Atrakcije na Paliću
Obilazak zaštićenih područja

Obilazak zaštićenih prirodnih područja se može organizovati uz prisustvo stručnih vodiča i uz prethodnu najavu. Minimalan broj za grupu je 5 a maksimalni 50.

Staze:
1. Edukativna staza Čurgo – Ludaško jezero (2700m)
2. Edukativna staza Hinga – Biserna obala, Ludaško jezero (4300m)
3. Edukativna staza Lofej – Selevenjske pustare (2200m)
4. Edukativna staza Lofej – Selevenjska šuma(5500m)

Informacije

Adresa: Kanjiški put 17a, 24413 Palić
Tel: 024/753-121
E-mail: office@palic-ludas.rs

835_1.jpg

835_2.jpg

835_3.jpg

835_4.jpg

835_5.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine