Znamenitosti
Velika terasa

Glavno i najveće palićko zdanje, kroz koje prolazi centralna šetalilšna staza, najznačajniji je objekat graditelja Palića s početka XX veka, Deže Jakaba i Marcela Komora, izgrađen u stilu secesije. Od te 1912. godine služila je kao kur-salon, mesto za zabavu, sa višenamenskom balskom dvoranom, poslastičarnicom, restoranom, prodavnicama i dve velike terase povijene u blagom luku. Danas predstavlja najveći poslovni i kongresni centar na Paliću i Subotici.

884_1.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine