Znamenitosti
Ženski štrand

Arhitektonsku celinu secesije Komora i Jakaba, na spoju obale i jezera, krasi jedinstveno kupalište, Ženski štrand. Podignut je 1909. godine, po ugledu na sojenice, na drvenim stubovima na vodi. Jedini pristup sa kopna ostvaren je malim mostićem, dok je nizom kabina zatvoren prema obali iz razloga što su kupačice, za koje je isključivo i bio namenjen, morale biti skrivene od znatiželjnih pogleda šetača na obali.

885_1.jpg

885_2.jpg

885_3.jpg

885_4.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine