Znamenitosti
Muzički paviljon

Najmanji objekat specijalne namene, Muzički paviljon, početkom XX veka bio je mesto malih promenadnih koncerata kojima su muzičari doprinosili boljem ugođaju gostiju ovoga mondenskog letovališta. Gradsko veće je tada sklopilo ugovor koji nalaže da 13 članova njegovog orkestra svakog dana tokom juna, jula i avgusta svira promenadnu muziku.

889_1.jpg

889_2.jpg

889_3.jpg

889_4.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine