Znamenitosti
Plave vaze

Plave vaze od keramike Žolnai iz Pečuja, sa likom vodenih božanstava, bile su namenjene bečkom Glavnom parku. U fabrici Žolnai izradili su više primeraka, a dve vaze je vlasnik fabrike 1910. poklonio Paliću u znak zahvalnosti za obilato korišćenje njegove keramike u izgradnji grada. Pet od šest primeraka u bečkom parku je razbijeno ali su vandali i vojnici iz Drugog svetskog rata pokušali da unište i palićke vaze. Na sreću, vaze su, iako znatno oštećene, uspele da se rekonstruišu.

890_1.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine