Znamenitosti
Pošta

Na jednoj od najboljih lokacija, uz Segedinski put, nedaleko od Vototornja nalazi se jedna od najlepših vila na Paliću, ističući status i ugled njenog prvobitnog vlasnika i graditelja, industrijalca Rafaela Hertmana.

Ovaj ugledni građanin Subotice je 90-tih godina 19. veka izgradio letnjikovac sa najlepšim i najdekorativnijim drvenim tremom na Paliću, po ustaljenim šablonima, sa čipkastom ornamentikom, izvedenom u ritmičkoj igri stilizovanih flora i geometrijskih motiva karakterističnog „švajcarskog“ tipa.

892_1.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine