Javne nabavke
Javna nabavka radova: Adaptacija i sanacija trotoara u ulici Jožefa Hegediša i ulici Splitska aleja na Paliću JN/R/4/2016
21.09.2016.

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova male vrednosti: Adaptacija i sanacija trotoara u ulici Jožefa Hegediša i ulici Splitska aleja na Paliću, br JN/R/4/2016.

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine