Pišu o nama
Napreduje uređenje vikend naselja na Paliću, naredne nedelje počinje i akcija krčenja zaraslih površina
17.03.2023.

U toku februara i prvoj polovini marta preduzeće „Park Palić“ je intenziviralo aktivnosti na uređenju Vikend naselja na Paliću.

Kako navode iz preduzeća, prema evidenciji Katastra nepokretnosti i podacima prikupljenim obilaskom svih objekata na terenu, utvrđeno je da se 195 objekata u Vikend naselju nalaze u privatnom vlasništvu, pravnih ili fizičkih lica, od kojih je 28 objekata potpuno zapušteno, ruinirano ili napušteno.

1022_1.jpg

U sklopu sprovođenja projekta uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno uklanjanja nelegalnih i oronulih objekata i pribavljanja rešenja o njihovom uklanjanju u Vikend naselju, preduzeće „Park Palić“ je kontaktiralo sa većinom privatnih lica ili preduzeća koji imaju objekte u ovom naselju, a kroz direktne susrete i sastanke, kao i konsultacije telefonom i pisanim putem, razgovarali su sa više od 30 vlasnika nelegalnih, zapuštenih ili ruiniranih objekata.

“Tokom ovih konsultacija zainteresovani građani su najčešće postavljali pitanja vezana za to da li je objekat namenjen za rušenje po usvojenom Planu detaljne regulacije za Vikend naselje, da li postoji mogućnost za legalizaciju objekata, kao i da li postoji mogućnost za otkup zemljišta na kojem se objekat nalazi”, navode iz preduzeća, dodajući da će zajedno sa vlasnicima i u predstojećem periodu nastaviti da pronalaze odgovarajuća rešenja s krajnjim ciljem pravnog, urbanističkog, infrastrukturnog i svakog drugog uređenja Vikend naselja.

U sklopu ovog cilja, u saradnji sa JP „Palić-Ludaš“, u toku naredne nedelje počeće i akcija krčenja zaraslih površina u Vikend naselju, proređivanja i odnošenja šiblja i drugog rastinja.

Na osnovu usvojenog Plana detaljne regulacije za Vikend naselje na Paliću, preduzeće „Park Palić“ u narednom periodu nastaviće i s daljom parcelacijom novih pet blokova.

Do sada je izvršena parcelacija za 30 blokova, a uslovi za parcelaciju su brisanje nepostojećih objekata iz Katastra nepokretnosti, kao i uklanjanje određenih objekata koji se nalaze van regulacionih linija.

Izvor: Danas

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine