Pišu o nama
“Park Palić” nastavlja sa uređenjem Vikend naselja: Od 195 objekata u privatnom vlasništvu, 28 potpuno zapušteno
17.03.2023.

U toku februara i prvoj polovini marta „Park Palić“ je intenzivirao sprovođenje koraka koji za cilj imaju započeto uređenje Vikend naselja na Paliću, saopštili su iz ovog preduzeća.

Prema evidenciji zasnovanoj na podacima Katastra nepokretnosti i podacima prikupljenim obilaskom svih objekata na terenu, utvrđeno je da se 195 objekata u Vikend naselju nalaze u privatnom vlasništvu, pravnih ili fizičkih lica, od kojih je 28 potpuno zapušteno, ruinirano ili napušteno.

1026_1.jpg

„U sklopu sprovođenja Projekta uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini – uklanjanje nelegalnih i oronulih objekata i pribavljanje rešenja o njihovom uklanjanju u Vikend naselju na Paliću, preduzeće ’Park Palić’ kontaktiralo je sa većinom privatnih lica ili preduzeća koji imaju objekte u Vikend naselju, a kroz direktne susrete i sastanke, kao i konsultacije telefonom i pisanim putem, razgovarano je sa više od 30 vlasnika nelegalnih, zapuštenih ili ruiniranih objekata“, napominju.

Zainteresovani građani su, dodaju, najčešće postavljali pitanja vezana za to da li je objekat namenjen za rušenje po usvojenom Planu detaljne regulacije za Vikend naselje, da li postoji mogućnost za legalizaciju objekata, kao i da li postoji mogućnost za otkup zemljišta na kojem se objekat nalazi.

„Pružanjem adekvatnih odgovora, stručnih saveta i sugestija u vezi sa statusom objekta, mogućnostima rekonstrukcije i mogućnostima legalizacije objekata, preduzeće ’Park Palić’ nastaviće da, zajedno sa vlasnicima, i u predstojećem periodu pronalazi odgovarajuća rešenja, sa krajnjim ciljem pravnog, urbanističkog, infrastrukturnog i svakog drugog uređenja Vikend naselja“, navodi se u saopštenju za javnost.

Tako će u toku naredne nedelje, a u saradnji sa JP „Palić-Ludaš“, početi akcija krčenja zaraslih površina u Vikend naselju, proređivanja i odnošenja šiblja i drugog rastinja.

Takođe, na osnovu usvojenog PDR-a za Vikend naselje, „Park Palić“ će u narednom periodu nastaviti i sa daljom parcelacijom novih pet blokova.

„Do sada je izvršena parcelacija za 30 blokova, a uslovi za parcelaciju su brisanje nepostojećih objekata iz Katastra nepokretnosti, kao i uklanjanje određenih objekata koji se nalaze van regulacionih linija“, navodi se na kraju.  

Izvor: Magločistač

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine