Investicije
Lokacija br.1

PARCELE: 14019 k.o. Novi grad, 14020 k.o. Novi grad

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 14448 m2 (14019: 5285 m2, 14020: 9163 m2)

NAMENA: turističko – stambeni karakter (porodični hoteli i vile)

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera dozvoljava se izgradnja poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima), turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji. Kod izgradnje poslovno-stambenih objekata zastupljenost stanovanja može da bude do maksimalno 30 % površine objekta.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.).
U okviru zone TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– STAMBENO-POSLOVNI objekat,
– POSLOVNO-STAMBENI objekat,
– POSLOVNI objekat,
– Objekti SPORTA I REKREACIJE,
– STAMBENI OBJEKTI
– DRUGI objekti na parceli (prateći, pomoćni); u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen i natkrivene terase koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+4

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić

797_1.jpg

797_2.jpg

797_3.jpg

 

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine