Investicije

PARCELE: 1641/8 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 13155 m2

VRSTA ZEMLjIŠTA: javno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić
Za ovu lokaciju nije izrađen plan detaljne regulacije.

812_1.jpg

PARCELE: 1629/25 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 4518 m2

NAMENA: komercijalni i turistički karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji komercijalnih i turističkih sadržaja se dozvoljava izgradnja komercijalnih i turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja sa mogućnošću formiranja većih kompleksa, odnosno objekata sa većim smeštajnim kapacitetima.
U zoni se pored pomenutih dozvoljenih namena i delatnosti mogu graditi ugostiteljski objekti, objekti sporta i rekreacije, kao i drugi javni objekti od opšteg interesa.
MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+1+Pk

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić

811_1.jpg

811_2.jpg

811_3.jpg

PARCELE: 1639/2 k.o. Palić, 1640 k.o. Palić, 1666/5 k.o. Palić, 1664/1 k.o. Palić, 1641/16 k.o. Palić, 1641/18 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: 1639/2: Grad Subotica, 1640: Grad Subotica (4055/6206) i Pod nebom doo (2151/6206), 1666/5: Grad Subotica, 1664/1: Grad Subotica, 1641/16: Grad Subotica, 1641/18: Grad Subotica

POVRŠINA: 35446 m2 (1639/2: 386 m2, 1640 (deo): 4055 m2, 1666/5: 4749 m2, 1664/1: 11256 m2, 1641/16: 9779 m2, 1641/18: 5221 m2)

VRSTA ZEMLjIŠTA: 1639/2: gradsko građevinsko zemljište, 1640: gradsko građevinsko zemljište, 1666/5: gradsko građevinsko zemljište, 1664/1: gradsko građevinsko zemljište, 1641/16: javno građevinsko zemljište, 1641/18: javno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić
Za ovu lokaciju nije izrađen plan detaljne regulacije.

813_1.jpg

813_2.jpg

PARCELE: 1709/1 k.o. Palić, 1733/3 k.o. Palić, 1733/1 k.o. Palić, 1732/4 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 21623 m2 (1709/1: 8683 m2, 1733/3: 3112 m2, 1733/1: 4446 m2, 1732/4: 5382 m2)

NAMENA: banjski turizam

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni BANjSKOG TURIZMA dozvoljava se izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima, poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima), kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, i sl.).
U okviru zone u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– poslovni objekat
– poslovno-stambeni objekat,
– objekti sporta i rekreacije,
– drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni): u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+2+Ps/Pk

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić

814_1.jpg

814_2.jpg

814_3.jpg

PARCELE: 1709/3 k.o. Palić, 1733/9 k.o. Palić, 1732/6 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 16409 m2 (1709/3: 4159 m2, 1733/9: 3542 m2, 1732/6: 8708 m2)

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić
Za ovu lokaciju nije izrađen plan detaljen regulacije.

815_1.jpg

815_2.jpg

PARCELE: 2475/9 k.o. Palić, 2477/7 k.o. Palić, 2477/9 k.o. Palić, 2477/11 k.o. Palić, 2478/3 k.o. Palić, 2479/3 k.o. Palić, 2480/3 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 39664 m2 (2475/9: 6084 m2, 2477/7: 4195 m2, 2477/9: 4203 m2, 2477/11: 4070 m2, 2478/3: 11788 m2, 2479/3: 4808 m2, 2480/3: 4516 m2)

NAMENA: banjski turizam

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni BANjSKOG TURIZMA dozvoljava se izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima, poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima), kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, i sl.).
U okviru zone u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– poslovni objekat
– poslovno-stambeni objekat,
– objekti sporta i rekreacije,
– drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni): u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+2+Ps/Pk

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: jugoistočna obala jezera Palić

816_1.jpg

816_2.jpg

816_3.jpg

PARCELE: 13093/2 k.o. Donji grad, 13095/1 k.o. Donji grad, 13098/6 k.o. Donji grad, 13096/2 k.o. Donji grad, 13097/2 k.o. Donji grad, 13099/5 k.o. Donji grad

VLASNIŠTVO: 13093/2: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 13095/1: Grad Subotica, 13098/6: Grad Subotica, 13096/2: Grad Subotica, 13097/2: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 13099/5: Grad Subotica

POVRŠINA: 25269 m2 (13093/2:6148 m2, 13095/1:2446 m2, 13098/6: 8823 m2, 13096/2: 422 m2, 13097/2: 2771 m2, 13099/5: 4659 m2)

NAMENA: Zona izletišta – deo prostorne celine sa posebnim prirodnim vrednostima južno od bivšeg salaša Večernješ do postojećeg šumarka

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:

Pravila građenja utvrđena su samo za ovu zonu unutar granice plana i odnose se isključivo na izgradnju osnovnog objekta sa pratećim sadržajima u meri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijske dozvole za taj objekat i to bez mogućnosti deljenja parcele i uz uslov da taj objekat treba da ostane u vlasništvu grada ili eventualno iznajmljen.
Namena osnovnog objekta koji je predmet ovih pravila građenja je turističko-edukativna u sklopu koga bi bili smešteni i sanitarni čvorovi za posetioce (izletnike). Ukoliko se utvrdi potreba, objekat sanitarnog čvora se može graditi i kao nezavisan, odnosno prvi objekat na parceli, s tim da u arhitektonsko oblikovnom smislu mora predstavljati skladnu formu.
U sklopu objekta je dozvoljena izgradnja sledećih sadržaja: prijemnog turističkog infocentra, društvene prostorije sa priručnom kuhinjom, učionica ili prostorija za edukaciju, kafea koji bi služio za osveženje posetliaca, odnosno izletnika, pomoćne prostorije za privremeni smeštaj izletničke opreme, eventualno par soba za smeštaj, kao i ostalih prostorija slične namene. U sklopu objekta ili u njegovoj blizini je dozvoljena izgradnja nadstrešnice u sklopu koje bi se mogla pripremati hrana na otvorenom (roštilj, kotlić i sl.), a čija maksimalna površina bi bila (ukoliko je nezavisan objekat) cca 30m2.
Kao što je napomenuto nije dozvoljeno deljenje parcela radi izgradnje, već samo objedinjavanje u jedinstvenu parcelu i eventualno izdvajanje parcele ispod objekta, što će predstavljati i zemljište za njegovu redovnu upotrebu jer će okolni prostor biti isključivo površina za javno korišćenje.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: Maksimalna spratnost planiranog osnovnog objekta je P+Pk (prizemlje+potkrovlje), s tim da ukoliko se sanitarni čvor gradi nezavisno, njegova maksimalna spratnost je P (prizemlje).

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: južna obala jezera Palić

817_1.jpg

817_2.jpg

PARCELE: 1421 k.o. Palić, 1422 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 2804 m2 (1421: 1462 m2, 1422: 1342 m2)

NAMENA: sportsko-rekreacioni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj sportsko-rekreacionim sadržajima se pored izgradnje sportskih odnosno sportsko-komercijalnih objekata dozvoljava izgradnja turističko ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima.
Osim napred naznačenih sadržaja u sklopu planiranih objekata, posebno uz planiranu “pjacetu”, dozvoljeni su trgovački sadržaji (butici, parfimerije, prodavnice poklona…), uslužne delatnosti (frizerski saloni, menjačnice…), zabavni sadržaji (saloni zabave, video igre…), kao i razni ugostiteljski sadržaji (kafe barovi, poslastičarnice…) i ostali slični sadržaji.
U zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.).
U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– Poslovni objekat
– Objekti sporta i rekreacije
– Sportsko-komercijalni objekat

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+2

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić

804_1.jpg

804_2.jpg

804_3.jpg

 

PARCELE: 1590/26 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 568 m2

NAMENA: turističko-ugostiteljski karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji turističko-ugostiteljskih sadržaja se dozvoljava izgradnja turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+1

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić

805_1.jpg

805_2.jpg

805_3.jpg

PARCELE: 1610/4 k.o. Palić, 1610/5 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: 1610/4: Grad Subotica, 1610/5: Grad Subotica

POVRŠINA: 1610/4: 5486 m2, 1610/5: 5948 m2

NAMENA: turističko-ugostiteljski karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji turističko-ugostiteljskih sadržaja se dozvoljava izgradnja turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+1+Pk

VRSTA ZEMLjIŠTA: javno građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić

806_1.jpg

806_2.jpg

806_3.jpg

 

PARCELE: 1635/15 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 888 m2

NAMENA: turističko-ugostiteljski karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji turističko-ugostiteljskih sadržaja se dozvoljava izgradnja turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+1

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić

807_1.jpg

807_2.jpg

807_3.jpg

 

PARCELE: 1635/18 k.o. Palić, 1635/19 k.o. Palić, 1635/20 k.o. Palić, 1635/23 k.o. Palić, 1635/24 k.o. Palić, 1635/25 k.o. Palić, 1635/26 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 1656 m2 (1635/18 : 217 m2, 1635/19: 196 m2, 1635/20: 215 m2, 1635/23: 267 m2, 1635/24: 258 m2, 1635/25: 264 m2, 1635/26: 239 m2)

NAMENA: zona kuća za odmor sa okućnicom

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji kuća za odmor sa okućnicom se dozvoljava izgradnja isključivo objekata namenjenih za odmor (“vikendice”).

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+1

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić

808_1.jpg

808_2.jpg

PARCELE: 1629/17 k.o. Palić, 1629/18 k.o. Palić, 1629/19 k.o. Palić, 1629/20 k.o. Palić, 1629/21 k.o. Palić, 1629/22 k.o. Palić, 1629/23 k.o. Palić, 1629/24 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 4714 m2 (1629/17: 680 m2, 1629/18: 435 m2, 1629/19: 568 m2, 1629/20: 613 m2, 1629/21: 830 m2, 1629/22: 520 m2, 1629/23: 539 m2, 1629/24: 529 m2)

NAMENA: zona kuća za odmor sa okućnicom

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji kuća za odmor sa okućnicom se dozvoljava izgradnja isključivo objekata namenjenih za odmor (“vikendice”).

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+1

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić

809_1.jpg

809_2.jpg

809_3.jpg

PARCELE: 1592/1 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: 1592/1: Grad Subotica

POVRŠINA: 8286 m2

NAMENA: komercijalni i turistički karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji komercijalnih i turističkih sadržaja se dozvoljava izgradnja komercijalnih i turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja sa mogućnošću formiranja većih kompleksa, odnosno objekata sa većim smeštajnim kapacitetima. 

U zoni se pored pomenutih dozvoljenih namena i delatnosti mogu graditi ugostiteljski objekti, objekti sporta i rekreacije, kao i drugi javni objekti od opšteg interesa.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+1+ Pk

VRSTA ZEMLjIŠTA: 1592/1: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić

810_1.jpg

810_2.jpg

PARCELE: 885 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 2236 m2

NAMENA: turističko – sportsko – rekreacioni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj turističko sportsko-rekreacionim sadržajima se dozvoljava izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.), a izuzetno i objekti stanovanja isključivo kao poslovno-stambeni objekti.
U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– Poslovni objekat
– Objekti sporta i rekreacije
– Poslovno-stambeni objekat
Drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni) u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice), i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen, natkrivene terase i svlačionice uz sportske objekte koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+2

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: severna obala jezera Palić

Preporuka: S obzirom da su u skladu sa Planom detaljne regulacije za deo prostora “Banje Palić” na Paliću za predmetnu parcelu definisane dve namene prostora i to turističko – sportsko rekreaciona i planirani kompleks za sportove na vodi, koji je rezervisan za potrebe “Jedriličarskog kluba”, neophodno je uraditi parcelaciju na osnovu koje bi pomenute namene prostora bile razdvojene na dve parcele.

800_1.jpg

800_2.jpg

800_3.jpg

 

PARCELE: 823 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 1475 m2

NAMENA: turističko – sportsko – rekreacioni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj turističko sportsko-rekreacionim sadržajima se dozvoljava izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.), a izuzetno i objekti stanovanja isključivo kao poslovno-stambeni objekti.
U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
-Poslovni objekat
-Objekti sporta i rekreacije
-Poslovno-stambeni objekat
-Drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni) u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice), i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen, natkrivene terase i svlačionice uz sportske objekte koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+2

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: severni deo Velikog parka

801_1.jpg

801_2.jpg

801_3.jpg

PARCELE: 14019 k.o. Novi grad, 14020 k.o. Novi grad

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 14448 m2 (14019: 5285 m2, 14020: 9163 m2)

NAMENA: turističko – stambeni karakter (porodični hoteli i vile)

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera dozvoljava se izgradnja poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima), turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji. Kod izgradnje poslovno-stambenih objekata zastupljenost stanovanja može da bude do maksimalno 30 % površine objekta.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.).
U okviru zone TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– STAMBENO-POSLOVNI objekat,
– POSLOVNO-STAMBENI objekat,
– POSLOVNI objekat,
– Objekti SPORTA I REKREACIJE,
– STAMBENI OBJEKTI
– DRUGI objekti na parceli (prateći, pomoćni); u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen i natkrivene terase koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+4

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić

797_1.jpg

797_2.jpg

797_3.jpg

 

PARCELE: 14306/1 k.o. Novi grad, 14315 k.o. Novi grad, 14316 k.o. Novi grad, 14317 k.o. Novi grad, 14318 k.o. Novi grad, 14319 k.o. Novi grad, 14320 k.o. Novi grad, 14321 k.o. Novi grad, 14322 k.o. Novi grad, 14323 (deo) k.o. Novi grad, 14325/12 (deo) k.o. Novi grad, 14325/10 k.o. Novi grad, 14326/1 k.o. Novi grad, 14327/1 k.o. Novi grad, 14328/1 k.o. Novi grad, 14330/2 k.o. Novi grad, 14329/1 k.o. Novi grad, 14325/6 k.o. Novi grad

VLASNIŠTVO: 14306/1: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 14315: Grad Subotica, 14316: Grad Subotica, 14317: Grad Subotica, 14318: Grad Subotica, 14319: Grad Subotica, 14320: Grad Subotica, 14321: Grad Subotica, 14322: Republika Srbija ( Grad Subotica korisnik), 14323: Grad Subotica, 14325/12: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 14325/10: Republika Srbija (Grad Subotica kosrisnik), 14326/1: Grad Subotica, 14327/1: Grad Subotica, 14328/1: Grad Subotica, 14330/2 Grad Subotica, 14329/1: Grad Subotica, 14325/6: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik)

POVRŠINA: 125774 m2 (14306/1: 23178 m2, 14315: 7176 m2, 14316: 5593 m2, 14317: 7361 m2, 14318: 7104 m2, 14319: 7426 m2, 14320: 7161 m2, 14321: 9685 m2, 14322: 18036 m2, 14323 (deo): 7300 m2, 14325/12 (deo): 6400 m2, 14325/10: 4083 m2, 14326/1: 5679 m2, 14327/1: 1744 m2, 14328/1: 2482 m2, 14330/2: 2245 m2, 14329/1: 810 m2, 14325/6: 1810 m2)

NAMENA: turističko – sportsko – rekreativni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj turističko sportsko-rekreacionim sadržajima se dozvoljava izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.), a izuzetno i objekti stanovanja isključivo kao poslovno-stambeni objekti (odnos stanovanje: poslovanje je maksimalno 30:70%).
U okviru zone TURISTIČKO SPORTSKO-REKREACIONOG karaktera, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– POSLOVNI objekat
– Objekti SPORTA I REKREACIJE
– POSLOVNO-STAMBENI objekat
– DRUGI objekti na parceli (prateći, pomoćni) u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice), i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen, natkrivene terase i svlačionice uz sportske objekte koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: U bloku B1 – P+2+Ps ili Pk; U bloku B2 – P+4

STANjE: gradsko građevinsko zemljište
LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić

798_1.jpg

798_2.jpg

798_3.jpg

PARCELE: 14325/12 k.o. Novi grad, 14323 k.o. Novi grad

VLASNIŠTVO: 14325/12: Republika Srbija (Grad Subotica korisnik), 14323: Grad Subotica

POVRŠINA:  30811 m2 (14325/12 (deo): 25295 m2, 14323 (deo): 5516 m2)

NAMENA: turističko – stambeni karakter (porodični hoteli i vile) uz obalni pojas

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U TURISTIČKO-STAMBENOJ zoni uz obalni pojas dozvoljava se izgradnja poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili sa poslovnim sadržajima), turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji. Kod izgradnje poslovno-stambenih objekata zastupljenost stanovanja može da bude do maksimalno 70% površine objekta.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.).
U okviru zone TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera uz obalni pojas, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– POSLOVNO-STAMBENI objekat,
– POSLOVNI objekat,
– Objekti SPORTA I REKREACIJE,
– DRUGI objekti na parceli (prateći, pomoćni); u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen i natkrivene terase koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+2+Ps ili Pk (prizemlje + 2 sprata + povučeni sprat ili potkrovlje)

STANjE: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić

799_1.jpg

799_2.jpg

799_3.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine