Investicije
Lokacija br. 6

PARCELE: 1421 k.o. Palić, 1422 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 2804 m2 (1421: 1462 m2, 1422: 1342 m2)

NAMENA: sportsko-rekreacioni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj sportsko-rekreacionim sadržajima se pored izgradnje sportskih odnosno sportsko-komercijalnih objekata dozvoljava izgradnja turističko ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima.
Osim napred naznačenih sadržaja u sklopu planiranih objekata, posebno uz planiranu “pjacetu”, dozvoljeni su trgovački sadržaji (butici, parfimerije, prodavnice poklona…), uslužne delatnosti (frizerski saloni, menjačnice…), zabavni sadržaji (saloni zabave, video igre…), kao i razni ugostiteljski sadržaji (kafe barovi, poslastičarnice…) i ostali slični sadržaji.
U zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.).
U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– Poslovni objekat
– Objekti sporta i rekreacije
– Sportsko-komercijalni objekat

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+2

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić

804_1.jpg

804_2.jpg

804_3.jpg

 

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine