Investicije
Lokacija br. 11

PARCELE: 1629/17 k.o. Palić, 1629/18 k.o. Palić, 1629/19 k.o. Palić, 1629/20 k.o. Palić, 1629/21 k.o. Palić, 1629/22 k.o. Palić, 1629/23 k.o. Palić, 1629/24 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 4714 m2 (1629/17: 680 m2, 1629/18: 435 m2, 1629/19: 568 m2, 1629/20: 613 m2, 1629/21: 830 m2, 1629/22: 520 m2, 1629/23: 539 m2, 1629/24: 529 m2)

NAMENA: zona kuća za odmor sa okućnicom

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji kuća za odmor sa okućnicom se dozvoljava izgradnja isključivo objekata namenjenih za odmor (“vikendice”).

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+1

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić

809_1.jpg

809_2.jpg

809_3.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine