Investicije
Lokacija br. 14

PARCELE: 1641/8 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 13155 m2

VRSTA ZEMLjIŠTA: javno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić
Za ovu lokaciju nije izrađen plan detaljne regulacije.

812_1.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine