Investicije
Lokacija br. 16

PARCELE: 1709/1 k.o. Palić, 1733/3 k.o. Palić, 1733/1 k.o. Palić, 1732/4 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 21623 m2 (1709/1: 8683 m2, 1733/3: 3112 m2, 1733/1: 4446 m2, 1732/4: 5382 m2)

NAMENA: banjski turizam

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni BANjSKOG TURIZMA dozvoljava se izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima, poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima), kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, i sl.).
U okviru zone u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– poslovni objekat
– poslovno-stambeni objekat,
– objekti sporta i rekreacije,
– drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni): u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti.

MAKS. DOZVOLjENA SPRATNOST: P+2+Ps/Pk

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić

814_1.jpg

814_2.jpg

814_3.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine