Investicije
Lokacija br. 17

PARCELE: 1709/3 k.o. Palić, 1733/9 k.o. Palić, 1732/6 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 16409 m2 (1709/3: 4159 m2, 1733/9: 3542 m2, 1732/6: 8708 m2)

VRSTA ZEMLjIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić
Za ovu lokaciju nije izrađen plan detaljen regulacije.

815_1.jpg

815_2.jpg

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine