O nama
Godišnji program poslovanja

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2024. godinu kao i izmene i dopune programa

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2023. godinu kao i izmene i dopune programa

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2022. godinu kao i izmene i dopune programa

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2021. godinu kao i izmene i dopune programa

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2020. godinu kao i izmene i dopune programa

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2019. godinu kao i izmene i dopune programa

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2018. godinu kao i izmene i dopune programa

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2017. godinu kao i izmene i dopune programa

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2016. godinu kao i izmene i dopune programa

Program poslovanja preduzeća Park Palić za 2015. godinu kao i izmene i dopune programa

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine