Javne nabavke
Javna nabavka usluga: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji tornja na zapadnoj obali Palićkog jezera, br. JN/U/6/2018
13.04.2018.

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga male vrednosti: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji tornja na zapadnoj obali Palićkog jezera, br. JN/U/6/2018

 

O nama

Izgradnje turističke destinacije visoke kategorije po principima održivog razvoja

Investirajte sa stilom

Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljene lokacije, u vlasništvu Grada Subotice

Članovi Skupštine

Članovi Skupštine preduzeća Park Palić

Javni konkursi i oglasi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, Palić

Galerija slika

Namenske upotrebe državne imovine radi valorizacije turističkih resursa

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija D.O.O. „Park Palić“ je uređena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.

Fotografije sa prelepog Palića

Palićko jezero, biser Vojvodine