О нама
Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места. Број запослених лица је 18.

Организациона структура друштва:

  • Директор друштва – једно запослено лице
  • Помоћник директора за финансијско управљање и контролу – једно запослено лице
  • Помоћник директора за правне, економско-финансијске послове и развој туризма – једно запослено лице
  • Сектор за правне и економско-финансијке послове – шест запослених лица
  • Сектор за развој туризма (Маркетинг и манифестације, Планирање, инвестиције и развој) – девет запослених лица

819_1.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине