О нама
О Парк Палићу

Парк Палић д.о.о. основали су Република Србија, АП Војводина и Град Суботица са јасним опредељењем да Палић постане европска туристичка дестинација високе категорије. Развојни пут је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса – Мастер планом.

Задаци Парк Палића

Основни задатак предузећа Парк Палић д.о.о. је припрема, оцена и контролисање Мастер плана, а све у циљу:

 • Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја
 • Отварања нових радних места
 • Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Парк Палић д.о.о. је истовремено и партнер и сервис за све инвеститоре заинтересоване за улагање у пројекте који су предвиђени Мастер планом.

Послови предузећа Парк Палић

У надлежности предузећа су следећи послови:

 • Управљање туристичким простором
 • Идентификовање локација
 • Израда идејних решења по појединим локацијама
 • Израда студија изводљивости
 • Објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте
 • Уређење уговорних односа са изабраним партнером
 • Управљање пројектима
 • Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице, за сигурно и ефикасно улагање.

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине