О нама
Финансијски извештаји

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2023. годину

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2023. годину

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2022. годину

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2022. годину

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2021. годину

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2021. годину

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2020. годину

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2020. годину

– Биланс успеха

Биланс стања

Извештај о токовима готовине

Трошкови запослених

Динамика запослених

Кретање цена производа и услуга

Субвенције

Средства за посебне намене

Нето добит

Тренутна задуженост

Готовински еквиваленти и готовина

Извештај о инвестицијама

Бруто потраживање

 – Биланс успеха

 – Биланс стања

– Извештај о токовима готовине

– Трошкови запослених

– Динамика запослених

– Кретање цена производа и услуга

– Субвенције

– Средства за посебне намене

– Нето добит

– Тренутна задуженост

– Готовински еквиваленти и готовина

– Извештај о инвестицијама

– Бруто потраживање

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2019. годину

– Извештај о реализацији програма пословања

– Биланс стања

– Биланс успеха

– Бруто потраживања

– Кретање цена производа и услуга

– Динамика запослених

– Извештај о токовима готовине

– Извештај о инвестицијама

– Кредитна задуженост

– Нето добит

– Средства за посебне намене

– Субвенције и остали приходи из буџета

– Готовински еквиваленти и готовина

– Трошкови запослених

– Биланс стања

– Биланс успеха

– Бруто потраживања

– Кретање цена производа и услуга

– Динамика запослених

– Извештај о токовима готовине

– Извештај о инвестицијама

– Кредитна задуженост

– Нето добит

– Средства за посебне намене

– Субвенције и остали приходи из буџета

 Готовински еквиваленти и готовина

– Трошкови запослених

 

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2018. годину

– Биланс успеха

Биланс стања

Извештај о токовима готовине

Трошкови запослених

Динамика запослених

Кретање цена производа и услуга

Субвенције

Средства за посебне намене

Нето добит

Тренутна задуженост

Готовински еквиваленти и готовина

Извештај о инвестицијама

Бруто потраживање

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2017. годину

 

Квартални и кумулативни извештаји предузећа Парк Палић за 2016. годину

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине