Пишу о нама

21.03.2023.

Предузеће пружа и помоћ грађанима у легализацији објеката који су у приватном власништву.

Разлог за то је припремање викенд насеља за будуће инвеститоре.

1031_1.jpg

"Према евиденцији из Катастра непокретности и података, прикупљених обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица. Од тог броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено", наводе у овом предузећу.

У сарадњи са јавним предузећем "Палић-Лудаш" у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у овом насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња.

Предузеће "Парк Палић" је до сада урадило парцелацију за 30 блокова, а услови за то су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор: 021.rs

21.03.2023.

У току месеца фебруара и првој половини марта предузеће „Парк Палић“ Д.О.О. интензивирало је спровођење корака који за циљ имају започето уређење Викенд насеља на Палићу. Према евиденцији заснованој на подацима Катастра непокретности и подацима прикупљеним обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у Викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица.

1029_1.jpg

Од наведеног броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено. У склопу спровођења Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини – уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу, предузеће „Парк Палић“ контактирало је са већином приватних лица или предузећа који имају објекте у Викенд насељу, а кроз директне сусрете и састанке, као и консултације телефоном и писаним путем, разговарано је са више од 30 власника нелегалних, запуштених или руинираних објеката.

Током ових консултација заинтересовани грађани су најчешће постављали питања везана за то да ли је објекат намењен за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље, да ли постоји могућност за легализацију објеката, као и да ли постоји могућност за откуп земљишта на којем се објекат налази. Пружањем адекватних одговора, стручних савета и сугестија у вези са статусом објекта, могућностима реконструкције и могућностима легализације објеката, предузеће „Парк Палић“ наставиће да, заједно са власницима, и у предстојећем периоду проналази одговарајућа решења, са крајњим циљем правног, урбанистичког, инфраструктурног и сваког другог уређења „Викенд насеља“.

У склопу овог циља, у сарадњи са ЈП „Палић-Лудаш“, у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у Викенд насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња. На основу усвојеног Плана детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, предузеће „Парк Палић“ у наредном периоду наставиће и са даљом парцелацијом нових пет блокова. До сада је извршена парцелација за 30 блокова, а услови за парцелацију су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор: РТВ

19.03.2023.

У току месеца фебруара и првој половини марта предузеће "Парк Палић" Д.О.О. интензивирало је спровођење корака који за циљ имају започето уређење Викенд насеља на Палићу.

Према евиденцији заснованој на подацима Катастра непокретности и подацима прикупљеним обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у Викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица, наводи РТВ.

Од наведеног броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено. У склопу спровођења Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини – уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу, предузеће "Парк Палић" контактирало је са већином приватних лица или предузећа који имају објекте у Викенд насељу, а кроз директне сусрете и састанке, као и консултације телефоном и писаним путем, разговарано је са више од 30 власника нелегалних, запуштених или руинираних објеката.
Током ових консултација заинтересовани грађани су најчешће постављали питања везана за то да ли је објекат намењен за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље, да ли постоји могућност за легализацију објеката, као и да ли постоји могућност за откуп земљишта на којем се објекат налази. Пружањем адекватних одговора, стручних савета и сугестија у вези са статусом објекта, могућностима реконструкције и могућностима легализације објеката, предузеће "Парк Палић" наставиће да, заједно са власницима, и у предстојећем периоду проналази одговарајућа решења, са крајњим циљем правног, урбанистичког, инфраструктурног и сваког другог уређења "Викенд насеља".

У склопу овог циља, у сарадњи са ЈП "Палић-Лудаш", у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у Викенд насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња. На основу усвојеног Плана детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, предузеће "Парк Палић" у наредном периоду наставиће и са даљом парцелацијом нових пет блокова. До сада је извршена парцелација за 30 блокова, а услови за парцелацију су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор:  B92

17.03.2023.

Предузеће "Парк Палић" убрзано руши и уклања нелегалне и напуштене објекте у викенд насељу на Палићу и пружа помоћ грађанима у легализацији објеката који су у приватном власништву. Разлог за то је, како се наводи, припремање викенд насеља за будуће инвеститоре.

„Према евиденцији из Катастра непокретности и података, прикупљених обиласком свих објеката на терену, утврдјено је да се 195 објеката у викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица. Од тог броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено“, наводе у овом предузећу.

1032_1.jpg

У сарадњи са јавним предузећћем „Палић-Лудаш“ у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у овом насељу, проредјивања и одношења шибља и другог растиња.

Предузеће „Парк Палић“ је до сада урадило парцелацију за 30 блокова, а услови за то су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одредјених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор:  N1

17.03.2023.

Предузеће "Парк Палић" убрзано руши и уклања нелегалне и напуштене објекте у викенд насељу на Палићу и пружа помоћ грађанима у легализацији објеката који су у приватном власништву.

Разлог за то је припремање викенд насеља за будуће инвеститоре.

1033_1.jpg

"Према евиденцији из Катастра непокретности и података, прикупљених обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица. Од тог броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено", наводе у овом предузећу.

У сарадњи са јавним предузећћем "Палић-Лудаш" у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у овом насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња.

Предузеће "Парк Палић" је до сада урадило парцелацију за 30 блокова, а услови за то су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор: Novi Magazin

17.03.2023.

У току фебруара и првој половини марта предузеће „Парк Палић“ је интензивирало активности на уређењу Викенд насеља на Палићу.

Како наводе из предузећа, према евиденцији Катастра непокретности и подацима прикупљеним обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у Викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица, од којих је 28 објеката потпуно запуштено, руинирано или напуштено.

1022_1.jpg

У склопу спровођења пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини, односно уклањања нелегалних и оронулих објеката и прибављања решења о њиховом уклањању у Викенд насељу, предузеће „Парк Палић“ је контактирало са већином приватних лица или предузећа који имају објекте у овом насељу, а кроз директне сусрете и састанке, као и консултације телефоном и писаним путем, разговарали су са више од 30 власника нелегалних, запуштених или руинираних објеката.

“Током ових консултација заинтересовани грађани су најчешће постављали питања везана за то да ли је објекат намењен за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље, да ли постоји могућност за легализацију објеката, као и да ли постоји могућност за откуп земљишта на којем се објекат налази”, наводе из предузећа, додајући да ће заједно са власницима и у предстојећем периоду наставити да проналазе одговарајућа решења с крајњим циљем правног, урбанистичког, инфраструктурног и сваког другог уређења Викенд насеља.

У склопу овог циља, у сарадњи са ЈП „Палић-Лудаш“, у току наредне недеље почеће и акција крчења зараслих површина у Викенд насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња.

На основу усвојеног Плана детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, предузеће „Парк Палић“ у наредном периоду наставиће и с даљом парцелацијом нових пет блокова.

До сада је извршена парцелација за 30 блокова, а услови за парцелацију су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор: Danas

17.03.2023.

ПАЛИЋ –

У току месеца фебруара и првој половини марта предузеће „Парк Палић“ Д.О.О. интензивирало је спровођење корака који за циљ имају започето уређење Викенд насеља на Палићу. Према евиденцији заснованој на подацима Катастра непокретности и подацима прикупљеним обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у Викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица.

1023_1.jpg

Од наведеног броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено. У склопу спровођења Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини – уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу, предузеће „Парк Палић“ контактирало је са већином приватних лица или предузећа који имају објекте у Викенд насељу, а кроз директне сусрете и састанке, као и консултације телефоном и писаним путем, разговарано је са више од 30 власника нелегалних, запуштених или руинираних објеката.

Током ових консултација заинтересовани грађани су најчешће постављали питања везана за то да ли је објекат намењен за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље, да ли постоји могућност за легализацију објеката, као и да ли постоји могућност за откуп земљишта на којем се објекат налази. Пружањем адекватних одговора, стручних савета и сугестија у вези са статусом објекта, могућностима реконструкције и могућностима легализације објеката, предузеће „Парк Палић“ наставиће да, заједно са власницима, и у предстојећем периоду проналази одговарајућа решења, са крајњим циљем правног, урбанистичког, инфраструктурног и сваког другог уређења „Викенд насеља“.

У склопу овог циља, у сарадњи са ЈП „Палић-Лудаш“, у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у Викенд насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња. На основу усвојеног Плана детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, предузеће „Парк Палић“ у наредном периоду наставиће и са даљом парцелацијом нових пет блокова. До сада је извршена парцелација за 30 блокова, а услови за парцелацију су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор: Balkan TV

17.03.2023.

 ПАЛИЋ -

У току месеца фебруара и првој половини марта предузеће "Парк Палић“ Д.О.О. интензивирало је спровођење корака који за циљ имају започето уређење Викенд насеља на Палићу. Према евиденцији заснованој на подацима Катастра непокретности и подацима прикупљеним обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у Викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица.

Од наведеног броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено. У склопу спровођења Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини - уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу, предузеће "Парк Палић“ контактирало је са већином приватних лица или предузећа који имају објекте у Викенд насељу, а кроз директне сусрете и састанке, као и консултације телефоном и писаним путем, разговарано је са више од 30 власника нелегалних, запуштених или руинираних објеката.

1024_1.jpg

фото, парк, палиц
Извор: Фото: Парк Палић

Током ових консултација заинтересовани грађани су најчешће постављали питања везана за то да ли је објекат намењен за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље, да ли постоји могућност за легализацију објеката, као и да ли постоји могућност за откуп земљишта на којем се објекат налази. Пружањем адекватних одговора, стручних савета и сугестија у вези са статусом објекта, могућностима реконструкције и могућностима легализације објеката, предузеће "Парк Палић“ наставиће да, заједно са власницима, и у предстојећем периоду проналази одговарајућа решења, са крајњим циљем правног, урбанистичког, инфраструктурног и сваког другог уређења "Викенд насеља“.

У склопу овог циља, у сарадњи са ЈП "Палић-Лудаш“, у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у Викенд насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња. На основу усвојеног Плана детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, предузеће "Парк Палић“ у наредном периоду наставиће и са даљом парцелацијом нових пет блокова. До сада је извршена парцелација за 30 блокова, а услови за парцелацију су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор:  РТВ

17.03.2023.

У току месеца фебруара и првој половини марта предузеће „Парк Палић“ Д.О.О. интензивирало је спровођење корака који за циљ имају започето уређење Викенд насеља на Палићу. Према евиденцији заснованој на подацима Катастра непокретности и подацима прикупљеним обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у Викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица. Од наведеног броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено. У склопу спровођења Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини - уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу, предузеће „Парк Палић“ контактирало је са већином приватних лица или предузећа који имају објекте у Викенд насељу, а кроз директне сусрете и састанке, као и консултације телефоном и писаним путем, разговарано је са више од 30 власника нелегалних, запуштених или руинираних објеката.

1025_1.jpg

Током ових консултација заинтересовани грађани су најчешће постављали питања везана за то да ли је објекат намењен за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље, да ли постоји могућност за легализацију објеката, као и да ли постоји могућност за откуп земљишта на којем се објекат налази. Пружањем адекватних одговора, стручних савета и сугестија у вези са  статусом објекта, могућностима реконструкције и могућностима легализације објеката, предузеће „Парк Палић“ наставиће да, заједно са власницима, и у предстојећем периоду проналази одговарајућа решења, са крајњим циљем правног, урбанистичког, инфраструктурног и сваког другог уређења „Викенд насеља“. У склопу овог циља, у сарадњи са ЈП „Палић-Лудаш“, у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у Викенд насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња.

1025_2.jpg

На основу усвојеног Плана детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, предузеће „Парк Палић“ у наредном периоду наставиће и са даљом парцелацијом нових пет блокова. До сада је извршена парцелација за 30 блокова, а услови за парцелацију су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

1025_3.jpg

Извор:  Subotica.info

17.03.2023.

У току фебруара и првој половини марта „Парк Палић“ је интензивирао спровођење корака који за циљ имају започето уређење Викенд насеља на Палићу, саопштили су из овог предузећа.

Према евиденцији заснованој на подацима Катастра непокретности и подацима прикупљеним обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у Викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица, од којих је 28 потпуно запуштено, руинирано или напуштено.

1026_1.jpg

„У склопу спровођења Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини – уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу, предузеће ’Парк Палић’ контактирало је са већином приватних лица или предузећа који имају објекте у Викенд насељу, а кроз директне сусрете и састанке, као и консултације телефоном и писаним путем, разговарано је са више од 30 власника нелегалних, запуштених или руинираних објеката“, напомињу.

Заинтересовани грађани су, додају, најчешће постављали питања везана за то да ли је објекат намењен за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље, да ли постоји могућност за легализацију објеката, као и да ли постоји могућност за откуп земљишта на којем се објекат налази.

„Пружањем адекватних одговора, стручних савета и сугестија у вези са статусом објекта, могућностима реконструкције и могућностима легализације објеката, предузеће ’Парк Палић’ наставиће да, заједно са власницима, и у предстојећем периоду проналази одговарајућа решења, са крајњим циљем правног, урбанистичког, инфраструктурног и сваког другог уређења Викенд насеља“, наводи се у саопштењу за јавност.

Тако ће у току наредне недеље, а у сарадњи са ЈП „Палић-Лудаш“, почети акција крчења зараслих површина у Викенд насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња.

Такође, на основу усвојеног ПДР-а за Викенд насеље, „Парк Палић“ ће у наредном периоду наставити и са даљом парцелацијом нових пет блокова.

„До сада је извршена парцелација за 30 блокова, а услови за парцелацију су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија“, наводи се на крају.  

Извор: Magločistač

17.03.2023.

У току фебруара и првој половини марта предузеће „Парк Палић“ Д.О.О. интензивирало је спровођење корака који за циљ имају започето уређење Викенд насеља на Палићу.

1034_1.jpg

Према евиденцији заснованој на подацима Катастра непокретности и подацима прикупљеним обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у Викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица. Од наведеног броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено. У склопу спровођења Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини – уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу, предузеће „Парк Палић“ контактирало је са већином приватних лица или предузећа који имају објекте у Викенд насељу, а кроз директне сусрете и састанке, као и консултације телефоном и писаним путем, разговарано је са више од 30 власника нелегалних, запуштених или руинираних објеката. Током ових консултација заинтересовани грађани су најчешће постављали питања везана за то да ли је објекат намењен за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље, да ли постоји могућност за легализацију објеката, као и да ли постоји могућност за откуп земљишта на којем се објекат налази.

Уз помоћ адекватних одговора, стручних савета и сугестија у вези са статусом објекта, могућностима реконструкције и могућностима легализације објеката, „Парк Палић“ наставља да, заједно са власницима, и у предстојећем периоду проналази одговарајућа решења, са крајњим циљем правног, урбанистичког, инфраструктурног и сваког другог уређења „Викенд насеља“. У склопу овог циља, у сарадњи са ЈП „Палић-Лудаш“, у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у Викенд насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња. На основу усвојеног Плана детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, предузеће „Парк Палић“ у наредном периоду наставља и са даљом парцелацијом нових пет блокова.

До сада је извршена парцелација за 30 блокова, а услови за парцелацију су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор:  Lova Lova

10.03.2023.

Аква парк на Палићу полако добија свој финални изглед. Радови који обухватају унутрашњи и спољашни део, одвијају се готово свакодневно од јануара, а планирани рок за завршетак је 31. мај. Из управе предузећа “Парк Палић” кажу да би своја врата за посетиоце комплекс требало да отвори до почетка купалишне сезоне.

Из надлежног предузећа кажу да је у току постављање канализационих цевовода, шахтова за прикупљање атмосферских вода, а ради се и на уређењу паркинг зоне у оквиру комплекса, који ће имати преко шездесет паркинг места за аутомобиле, два за аутобусе и три за мање комби превозе. Када је реч о унутрашњости објекта, у току је постављање подног грејања, поплочавање на појединим местима, изливање кошуљице, електро-радови, као и радови на базенима.

Поред тога, постављена је и трафо станица, а како Денч наводи крајњи рок за завршетак грађевинских радова је 31. мај.

У спољашњем делу комплекса налазиће се велики и релакс базен са масажерима, дечји базени са тобоганима, базен са термалном водом, док ће унутар објекта бити базен који ће моћи да се користи зими и лети, затим мањи базен за масажерима, као и дечји и релакс базен.

Извор: Yueco

27.01.2023.

Предузеће „Парк Палић“ саопштило је да су току бројне активности у вези са спровођењем најављеног и започетог Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини, који подразумева уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу.

1006_1.jpg

Како су навели, током децембра прошле и јануара ове године, извршен је обилазак свих објеката у Викенд насељу и, на основу утврђеног стања на терену, направљен је регистар са категоризацијом објеката и власништва над објектима и парцелама на којима се они налазе.

Такође, утврђен је статус легалности објеката, као и то да ли је објекат планиран за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу.

“Од Градске управе Града Суботице, Службе за грађевинарство, затражене су и добијене информације везане за нелегалне објекте на овом подручју, те утврђено да ли је покренут поступак за легализацију истих”, наводе из предузећа “Парк Палић”.

Осим тога, предузеће је покренуло и поступак за брисање 19 објеката из Катастра непокретности, који су у власништву Републике Србије, а већ су срушени у претходном периоду.

Процес сагледавања осталих запуштених и потпуно девастираних објеката који су у власништву државе је у току и у припреми је поступак за њихово уклањање.

Из предузећа “Парк Палић” додају да је у току контактирање власника свих објеката у Викенд насељу који су у запуштеном стању, а у власништву су приватних лица или предузећа.

Заинтересовани грађани све информације у вези са Викенд насељем, као и статусом објеката у њиховој својини, могу да добију у просторијама предузећа на адреси Кањишки пут 17а, путем имејла zsolt.keiper@park-palic.rs или позивом на бројеве телефона 024/602-780 и 065/960-27-94 радним данима од 7 до 15 часова. Контакт особа је Жолт Кеипер.

Из предузећа поручују да ће статус објекта проверити у Плану детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, те упутити грађане на надлежне институције како би се сагледале могућности у вези са легализацијом или реконструкцијом, уколико објекат није поменутим Планом предвиђен за рушење.

Извор: Данас

27.01.2023.

СУБОТИЦА/ПАЛИЋ – Предузеће „Парк Палић“ д.о.о. обавештава јавност да су у току бројне активности везане за спровеђење најављеног и започетог Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини – уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу.

У току децембра месеца прошле и јануара ове године, извршен је обилазак свих објеката у Викенд насељу и на основу утврђеног стања на терену направљен је регистар са категоризацијом објеката и власништва над објектима и парцелама на којима се они налазе.

1007_1.jpg

Такође, утврђен је статус легалности објеката, као и то да ли је објекат планиран за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу. Од Градске управе Града Суботице, Службе за грађевинарство, затражене су и добијене информације везане за нелегалне објекте на овом подручју, те утврђено да ли је покренут поступак за легализацију истих.

Предузеће „Парк Палић“ покренуло је поступак за брисање 19 објеката из Катастра непокретности, који су у власништву Републике Србије, а већ су срушени у претходном периоду. Процес сагледавања осталих запуштених и потпуно девастираних објеката који су у власништву Републике Србије је у току и у припреми је поступак за њихово уклањање.

Обавештавамо јавност и да је у току контактирање власника свих објеката у Викенд насељу који су у запуштеном стању, а у власништву су приватних лица или предузећа.

Подсећамо заинтересоване да за све информације у вези са Викенд насељем, као и статусом објеката у њиховој својини могу да се обрате предузећу „Парк Палић“. Сва питања могу се упутити на адресу Кањишки пут 17а, Палић, или путем мејл адресе: zsolt.keiper@park-palic.rs.

Од понедељка до петка, у периоду од 7 до 15 часова, грађани се могу обратити и на бројеве телефона: 024 602 780 и 065 960 2794. Контакт особа је Зсолт Кеипер. Статус објекта проверићемо у Плану детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, те упутити грађане на надлежне институције како би се сагледале могућности у вези са легализацијом или реконструкцијом, уколико објекат није поменутим Планом предвиђен за рушење.

Извор: Војводина уживо

 

 

26.01.2023.

Предузеће „Парк Палић“ обавештава јавност да су у току бројне активности које се односе на пројекат уређивања грађевинског земљишта у јавној својини - уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу.

У децембру и јануару су надлежни обишли све објекте у Викенд насељу и на основу утврђеног стања је направљен регистар са категоризацијом објеката и власништва над објектима и парцелама на којима се они налазе. Такође, утврђен је статус легалности објеката, као и то да ли је објекат планиран за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље. Од Службе за грађевинарство Градске управе затражене су и добијене информације у вези са нелегалним објектима на овом подручју, те је утврђено да ли је покренут поступак за њихову легализацију. Предузеће „Парк Палић“ је покренуло поступак за брисање 19 објеката из Катастра непокретности, који су у власништву Републике Србије, а већ су срушени у претходном периоду. Процес сагледавања осталих запуштених и потпуно девастираних објеката који су у власништву Републике Србије је у току и у припреми је поступак за њихово уклањање.

1008_1.jpg

У току је и  контактирање приватних или правних лица - власника свих објеката у Викенд насељу који су у запуштеном стању. Из „Парк Палића” подсећају заинтересоване да за све информације у вези са Викенд насељем, као и статусом објеката у њиховој својини могу да се обрате предузећу. Сва питања могу се упутити на адресу Кањишки пут 17а, путем мејла зсолт.кеипер@парк-палиц.рс, или телефоном на бројеве 024/602 780 и 065/960 2794, од понедељка до петка од 7 до 15 часова.  

Извор: РТВ Суботица

26.01.2023.

 ПАЛИЋ - Предузеће „Парк Палић“ д.о.о. обавештава да су у току бројне активности везане за спровеђење започетог Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини - уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу.

У току децембра месеца прошле и јануара ове године, извршен је обилазак свих објеката у Викенд насељу и на основу утврђеног стања на терену направљен је регистар са категоризацијом објеката и власништва над објектима и парцелама на којима се они налазе.

1009_1.jpg

палић, оронуле, куће
Извор: ДОО "Парк Палић"/ фото: Диновизија

Такође, утврђен је статус легалности објеката, као и то да ли је објекат планиран за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу.

Од Градске управе Града Суботице, Службе за грађевинарство, затражене су и добијене информације везане за нелегалне објекте на овом подручју, те утврђено да ли је покренут поступак за легализацију истих.

Предузеће „Парк Палић“ покренуло је поступак за брисање 19 објеката из Катастра непокретности, који су у власништву Републике Србије, а већ су срушени у претходном периоду.

Процес сагледавања осталих запуштених и потпуно девастираних објеката који су у власништву Републике Србије је у току и у припреми је поступак за њихово уклањање.

1009_2.jpg

палић, оронуле, куће,
Извор: ДОО "Парк Палић"/ фото: Диновизија

Обавештавамо јавност и да је у току контактирање власника свих објеката у Викенд насељу који су у запуштеном стању, а у власништву су приватних лица или предузећа.

Подсећамо заинтересоване да за све информације у вези са Викенд насељем, као и статусом објеката у њиховој својини могу да се обрате предузећу „Парк Палић“.

Сва питања могу се упутити на адресу Кањишки пут 17а, Палић, или путем мејл адресе: зсолт.кеипер@парк-палиц.рс.

Од понедељка до петка, у периоду од 7 до 15 часова, грађани се могу обратити и на бројеве телефона: 024 602 780 и 065 960 2794.

Контакт особа је Зсолт Кеипер.

1009_3.jpg

палић, куће, оронуле
Извор: ДОО "Парк Палић"/ фото: Диновизија

Статус објекта проверићемо у Плану детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, те упутити грађане на надлежне институције како би се сагледале могућности у вези са легализацијом или реконструкцијом, уколико објекат није поменутим Планом предвиђен за рушење, наводи се у саопштењу.

Извор: РТВ Војводине

26.01.2023.

Наставак активности на уређењу Викенд насеља на Палићу ПАЛИЋ, 26. јануар 2023. године – Предузеће „Парк Палић“ д.о.о. обавештава јавност да су у току бројне активности везане за спровеђење најављеног и започетог Пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини - уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу на Палићу.

У току децембра месеца прошле и јануара ове године, извршен је обилазак свих објеката у Викенд насељу и на основу утврђеног стања на терену направљен је регистар са категоризацијом објеката и власништва над објектима и парцелама на којима се они налазе.

Такође, утврђен је статус легалности објеката, као и то да ли је објекат планиран за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу. Од Градске управе Града Суботице, Службе за грађевинарство, затражене су и добијене информације везане за нелегалне објекте на овом подручју, те утврђено да ли је покренут поступак за легализацију истих.

Предузеће „Парк Палић“ покренуло је поступак за брисање 19 објеката из Катастра непокретности, који су у власништву Републике Србије, а већ су срушени у претходном периоду. Процес сагледавања осталих запуштених и потпуно девастираних објеката који су у власништву Републике Србије је у току и у припреми је поступак за њихово уклањање.

Обавештавамо јавност и да је у току контактирање власника свих објеката у Викенд насељу који су у запуштеном стању, а у власништву су приватних лица или предузећа.

Подсећамо заинтересоване да за све информације у вези са Викенд насељем, као и статусом објеката у њиховој својини могу да се обрате предузећу „Парк Палић“. Сва питања могу се упутити на адресу Кањишки пут 17а, Палић, или путем мејл адресе:
zsolt.keiper@park-palic.rs.

1010_1.jpg

Од понедељка до петка, у периоду од 7 до 15 часова, грађани се могу обратити и на бројеве телефона: 024 602 780 и 065 960 2794. Контакт особа је Zsolt Keiper.

Статус објекта проверићемо у Плану детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, те упутити грађане на надлежне институције како би се сагледале могућности у вези са легализацијом или реконструкцијом, уколико објекат није поменутим Планом предвиђен за рушење.

Извор: subotica.info

26.01.2023.

Предузеће „Парк Палић“ д.о.о. обавештава јавност да су у току бројне активности везане за спровеђење пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини у Викенд насељу на Палићу, а које се односе на уклањање нелегалних и оронулих објеката.

“У току децембра месеца прошле и јануара ове године извршен је обилазак свих објеката у Викенд насељу и на основу утврђеног стања на терену направљен је регистар са категоризацијом објеката и власништва над објектима и парцелама на којима се они налазе. Такође, утврђен је статус легалности објеката, као и то да ли је објекат планиран за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу. Од Градске управе Града Суботице, Службе за грађевинарство, затражене су и добијене информације везане за нелегалне објекте на овом подручју, те утврђено да ли је покренут поступак за легализацију истих”, наводи се у саопштењу за јавност.

1011_1.jpg

Предузеће „Парк Палић“ је покренуло поступак за брисање 19 објеката у власништву Републике Србије из Катастра непокретности, који су већ срушени у претходном период, док је процес сагледавања осталих запуштених и потпуно девастираних објеката у републичком власништву у току и у припреми је поступак за њихово уклањање.

Паралелно, у току је и контактирање власника свих објеката у Викенд насељу који су у запуштеном стању, било да су у питању приватна лица или предузећа.

“Подсећамо заинтересоване да за све информације у вези са Викенд насељем, као и статусом објеката у њиховој својини могу да се обрате предузећу ‘Парк Палић’. Сва питања могу се упутити на адресу Кањишки пут 17а, Палић, или путем мејл адресе: zsolt.keiper@park-palic.rs”, напомињу из овог предузећа.

Извор: Magločistač

12.12.2022.

Уклањање оронулих, небезбедних и нелегалних објеката, легализација објеката у добром стању, те препарцелизација, посао је који предузеће “Парк Палић” планира да реализује у наредне две године и тиме стане на крај дугогодишњем проблему запуштености Викенд насеља на Палићу, које се због свог изгледа још популарно назива “Бејрут” .

1017_1.jpg

Према речима Иштвана Пастора, председника Скупштине предузећа “Парк Палић”, уређење Викенд насеља је један од најкрупнијих инвестиционих подухвата, без којег нема могућности за развој туризма на Палићу.

“Викенд насеље у овом моменту располаже са негде око 380 објеката и највећи део тих објеката је урбанистички и грађевински у реду. Међутим, има јако пуно објеката код којих има низ отворених питања и што се тиче њиховог правног, урбанистичког и физичког статуса”, каже Пастор.

Како објашњава, то се не односи само на оне објекте који су били у власништву фирми, а које данас више не постоје или су у стечају, већ и на друге објекте, због чега је потребно све сагледати и утврди у каквом су стању.

Он је подсетио и да је План детаљне регулације (ПДР) за Викенд насеље усвојен још 2010. године, а да се од тада нико није упустио у решавање овог проблема “због тога што је то очигледно један сложен и веома тежак посао”.

1017_2.jpg

“Али мислимо да без тога нема могућности развоја Палића. Нема амбијента који ће додатно довлачити људе и дизати рејтинг Палићу. Из тог разлога желимо да се у овај посао упустимо, не да би стварали конфликтну ситуацију, него да би правили ситуацију у којој ћемо бити партнери једни другима, из које ћемо проналазити решења која ће значити констатацију онога што је легално и повлачење свих оних потеза где је потребно да се отклони оно што није легално или оно што не може да опстане”, објашњава Пастор.

За отпочињање овог, како каже “Сизифовог посла”, у који су укључене и све надлежне институције, Покрајинска влада је обезбедила 36,5 милиона динара, а први корак биће прикупљање документације за уклањање објеката код којих је с правне стране све “чисто”, односно где не постоје никакве недоумице, истиче Валерија Денч, директорка предузећа “Парк Палић”.

“Углавном су за рушење објекти који нису предвиђени у ПДР-у. Тих објеката је 51 комад. Тамо имамо и у добром, бољем стању објеката, али углавном су рушевине у питању. Наш први корак ће бити да обавестимо о информацији коју имамо власнике или задње кориснике који су тамо живели или били присутни или имамо податке о њима”, каже Денч.

Оно што такође наводи као проблем, јесте да је око двадесетак објеката евидентирано у Катастру, док на лицу места не постоје, а да је за 102 објекта утврђено да су у добром стању, али их треба легализовати.

“Стојимо на располагању да нађемо заједничко решење. Ако је власник објекта годинама користио парцелу, а није имао право за то, или објекат постоји годинама или живе у тим објектима, да не мисле да ми сад идемо и рушимо све пред собом, него ћемо заједнички да нађемо такво решење које ће донети лепе ствари Палићу, туризму и Суботици”, истиче Денч, додајући да у Викенд насељу има доста породица које тамо живе током целе године, а којима ће предузеће изаћи у сусрет и помоћи око легализације објеката.

“Такве објекте нисмо планирали уопште да рушимо, где живе људи. То је битно. Оно што је планирано и треба да буде свима нама у циљу да се нађе решење. Нећемо никога ставити на улицу, то није наш циљ”, подвлачи Денч.
Почиње сређивање Викенд насеља на Палићу, у плану уклањање 51 објекта 2
Фото: Ј. Патарчић/Данас

У наредним данима ће на адресе свих 380 власника објеката стићи и писмо од директорке “Парк Палића”, у којем ће бити назначен број телефона особе која ће им бити на располагању за сва питања.

Такође, предузеће могу да контактирају и путем имејла, али и да дођу лично у просторије “Парк Палића”.

“Уколико код нас дође власник коме је у реду документација са парцелом, значи у његовом је власништву, има грађевинску дозволу, има изграђену кућу која је пристојног карактера и жели да купи окућницу, онда ћемо му помоћи у томе који су кораци где би могао да купи, наравно уз сагласност ПДР-а. У случају да негде постоји могућност или захтев од стране власника да жели, лепа је кућа, све је у реду са тиме, али у ПДР-у није тако уцртано и не смета, ако треба, онда ћемо да тражимо, не због једног пројекта, али за више таквих пројеката или захтева ћемо ићи у правцу да се измени ПДР. То је у крајњим случајевима, јер нећемо да рушимо кућу јер у ПДР-у није превиђено, а тамо живе људи и не желимо никоме зло. Зато кажем да смо отворени и сви који живе тамо или који имају било шта у власништву у Викенд насељу да дођу да заједно нађемо решење”, поручује Валерија Денч.

Крајни циљ сређивања Викенд насеља јесте да се припреми терен за будуће инвестиције, јер из године у годину расте број домаћих и страних посетилаца на Палићу, што наши саговорници очекују да ће се повећати завршетком изградње и пуштањем у рад аква парка са спа центром.

“Ово није политички подухват, ово је један урбанистичко, туристичко и цивилизацијски подухват. Он нема везе са страначком политиком, ово је газдовање имовином која је у власништву града, којим сада газдује ‘Парк Палић’. Потпуно сам сигуран да, ако се ово питање крене решавати, отвараће се простори у којима ће се појављивати нови инвеститори. Напросто ће ситуација морати да се промени, јер Палић мора да личи на туристичку дестинацију која је туристичка дестинација прве категорије и спада у шест таквих у Србији. Не може овако да остане”, закључује Иштван Пастор.

    Завршетак радова на аква парку 31. маја 2023. године, избор оператера круцијално питање

    Директорка предузећа “Парк Палић” Валерија Денч и државни секретар Министарства туризма и омладине Урош Кандић потписали су јуче у Београду уговор о додели 480 милиона динара за завршетак радова на изградњи спа центра са аква парком на Палићу.

    Према њеним речима, средства би у наредним данима требало да буду пребачена, а цео посао завршен до 31. маја 2023. године.

    “Ми смо искористили одлуку Владе за добијање средстава, где су тачно навели износ и позицију средстава, да попишемо уговор са фирмом која је била једини понуђач на јавној набавци, због поштовања законских рокова. Радови већ теку лепо, потписан је и уговор са извођачем за изградњу паркинг простора на аква парку и они 12. децембра улазе у саму изградњу тог дела”, каже Валерија Денч.

    Међутим, како истиче Иштван Пастор, једно од круцијалних питања јесте избор оператера овог огромног комплекса, који ће располагати са четири базена, осам великих и два дечија тобогана, спа и велнес садржајима, неколико сауна, хамамом, као и рестораном са локалним специјалитетима.

    “Можемо саградити аква парк, али је питање ко ће то да држи у функцији, ко ће да води рачина о томе да ту све буде како треба. То је један додатни задатак који Град треба да обави, будући да је аква парк практично у власништву Града. Ми мислимо да би требало расписати јавни позив и одабрати некога ко се с тим професионално зна бавити. Не мислимо да то може да буде ‘Парк Палић’, не мислимо да то може да буде јавно предузеће за спортске објекте, већ мислимо да треба да одаберемо професионалног оператера који је битан због тога да ниво услуге која ће се ту пружати, буде такав какав ће привлачити туристе”, поручије Иштван Пастор.

Извор: Danas

07.12.2022.

Предузеће “Парк Палић” покренуло је пројекат уређења Викенд насеља на Палићу. У наредне две године у плану је да се реше све урбанистичко – катастарске процедуре, како би се овај простор који већ дуго година стоји неуређен, претворио у погодно тло за будуће инвеститоре и развој туристичких потенцијала Палића. На простору некадашњег великог одмаралишта тренутно се налази 380 објеката и 433 парцеле, а од укупног броја 51 објекат није обухваћен Планом детаљне регулације. Један део њих се налази у добром стању, међутим већина објеката ће бити срушена.

1015_1.jpg

Председник Скупштине овог предузећа Иштван Пастор, истакао је да је уређење и сређивање Викенд насеља један је од најкрупнијих инвестиционих подухвата, без којег нема могућности за развој туризма, који како је нагласио, не значи само изградњу нових објеката, него истовремено подразумева “прављење реда у задњој башти”, јер постоји великим број оних код којих има низ отворених питања што се тиче правног, урбанистичког, али и физичког статуса.

1015_2.jpg

“То се не односи само на оне објекте који су били у власништву фирми које више не постоје, или су у стечају као што је рецимо “29. Новембар” или неке друге фирме које су на Палићу имале своје објекте. Све то треба сагледати и видети у каквом је стању, али морам да кажем да је ово Сизифов посао. Овај проблем је присутан дуги низ година, иако је План детаљне регулације за Викенд насеље од стране Скупштине града усвојен још 2010. године. Нико се за 12 година није упустио да се бави овим, пошто је очигледно један тежак посао, али мислимо да без тога нема могућности развоја Палића, ни амбијента који ће додатно довлачити људе и који ће дизати рејтинг и из тог разога желимо да се у овај посао упустимо, не да би стварали конфликтну ситуацију, него да би правили ситуацију у којој ћемо бити партнери једни другима и из којег ћемо проналазити решења која ће значити констатацију онога што је легално иИи повлачење свих оних потеза где је потребно да се отклони оно што не може да опстане”. Пастор је напоменуо да предузеће “Парк Палић” овај посао ради у сарадњи са свим осталим релевантним институцијама, за чију реализацију је Покрајинска влада обезбедила 36,5 милиона динара. “Неопходна је једна значајна екипа која ће се бавити са овим, а потребна су и значајна средства за реализацију овог пројекта. Ово је заједнички интерес свих нас да створимо један амбијент у којем нико овај потез неће доживети негативно, већ као један напор да се реши нешто како то не би постало и остало део наше свакодневице”, додао је он.

У наредним данима на адресе власника објеката биће послато писмо од стране Парк Палић-а, а сви они моћи ће да добију одговоре на сва питања везано за њихове објекте лично у просторијама овог предузећа или путем мејла и телефона.

“Људи треба да знају да смо ми на располагању и да ово треба да буде наш заједнички пројекат. Оно што је нама јако важно је да имамо потпуну подршку Градске управе, јер без Катастра и Секретаријата за грађевинарство и инспекције ми не можемо ништа. У неким моментима ће сигурно бити теже, али најбитније је да сви који ће бити укључени или ће имати или имају проблем, само још годинама нису кренули да га решавају, имају сигурност, јер ће све бити јавно и ми смо ту да помогнемо и желимо да нађемо заједничко решење. Уколико је на пример власник објекта годинама користио парцелу, а није имао право на то, да не мисли да ми сада идемо и рушимо све пред собом, него желимо да заједно пронађемо решење које ће допринети лепим стварима на Палићу и туризму Града Суботице. Постоји други проблем са Катастром, јер има 27 објеката где на лицу места не постоји објекат, а према нацрту он постоји, а како би Град имао могућнсот продаје тих парцела, ти кораци се морају спровести како би све било чисто и припремљено за долазак будућих инвеститора. Људи све више посећују Палић, завршетком Аква парка имаћемо све више посетилаца, а тренутно Викенд насеље представља један ружан и неуређен простор”, истакла је Валерија Денч, директорица предузећа “Парк Палић”.

1015_3.jpg

Први корак у уређењу Викенд насеља биће наручивање техничке документације за рушење објеката, а паралелно ће се вршити низ активности прибављања дозвола и документације са Грађевинском инспекцијом и Секретаријатом за грађевинарство, док ће се имовинско – правни односи уређивати са правобранилаштвом и другим релевантним институцијама. Све активности овог пројекта биће усаглашене са потребама Плана детаљне регулације.

Извор: Суботица Данас

07.12.2022.

Захваљујући подршци Покрајинске владе од 36 и по милиона динара, према плановима, викенд насеље на Палићу ће у наредне две године бити у потпуности урећено. О томе су, на конференцији за новинаре говорили Иштван Пастор и Валерија Денч.

Викенд насеље на Палићу, чији је план детаљне регулације Скупштина града усвојила још 2010.године, налази се већ одавно у веома лошем, али све до сада није направљен никакав конкретан искорак у решавању те ситуације. Захваљујући подршци Покрајинске владе, овај део Палића сада може бити обновљен.

1016_1.jpg

Иштван Пастор је истакао да је уређење викенд насеља једна од највећих и најзначајнијих инвестиција у погледу развоја туризма на Палићу. Многи објекти и викендице су сада већ пропале, а и њихов урбанистички, правни и власнички статус је такође нерешен, додао је председник Скупштине предузећа Парк Палић. Међу њима су и викендице некадашњих синдиката суботичких предузећа. Покрајинска влада је сада обезбедила финансијска средства за израду пројектне документације за објекте који чекају на рушење, а и за финансирање самог посла рушења. Овај пројекат може да се заврши за две године.

1016_2.jpg

Иштван Пастор, председник Скупштине предузећа Парк Палић: „Постоји један део објеката који су, грађевински и физички, у таквом стању да не могу да остану онакви какви се могу виде у овом тренутку. То се налази на 50 метара од обале Палића, и ако размишљемо у том правцу да и наредне године желимо да повећамо број посетилаца на Палићу за 30 одсто, као што се је то било ове године, онда је сасвим извесно да не треба само обезбедити нове садржаје, већ се и постојеће окружење треба направит таквим да оно буде достојно Палића.”

1016_3.jpg

Наредних дана ће предузеће Парк Палић писменим путем обавестити све власнике да ће тај процес бити покренут, и за све заинтересоване ће обезбедити стално телефонско дежурство, рекао је Иштван Пастор. За овај пројекат је предузеће Парк Палић добило пуну подршку Градске управе у Суботици и надлежних инспекција, рекла је Валерија Денч. На основу важећег, делимичног плана детаљне регулације, уређењем викенд насеља је обухваћено више од 300 објеката и око 430 парцела, додао је директорица предузећа Парк Палић. У катастру непокретности је уписано и 27 непостојећих објеката. Проблем додатно отежава и чињеница да се већина напуштених, оронулих викендица налази дуж пешчане плаже, која се сматра туристичком атракцијом. 102 објекта се налази у добром стању, али се они морају легализовати, јер већина викендица није укњижена. У оронулом стању се налази 51 објекат, и њих чека рушење.

1016_4.jpg

Валериа Денцс, директорица, предузеће Парк Палић: „Већина викендица су објекти који немају власника, парцела већ припада граду, али не можемо идентификовати власништво над објектом. Није само то једна од кључних тема овог пројекта, већ и то да се направи једна веома лепа ствар за Палић, да се осмисли један уређени део и да се та идеја спроведе у дело. Да, болан део представља рушење, али је мислим да ако у наредне две године успемо да направимо ред у викенд насељу, ред који може да привуче инвеститоре, то ће бити много већи резултат од тога да морамо да срушимо 51 објекат.”

На самој конференцији за новинаре је најављено и то да ће ребалансом републичког буџета бити обезбеђено 480 милиона динара за завршетак радова на изградњи аква парка на Палићу. Уговор ће бити потписан у четвртак у Министарству туризма Републике Србије. Радови би тако могли бити завршени до 31. маја 2023. године. За будућег управљача аква парка на Палићу ће највероватније бити расписан конкурс за јавну набавку.

Извор: Pannon RTV

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине