Пишу о нама
Напредује уређење викенд насеља на Палићу, наредне недеље почиње и акција крчења зараслих површина
17.03.2023.

У току фебруара и првој половини марта предузеће „Парк Палић“ је интензивирало активности на уређењу Викенд насеља на Палићу.

Како наводе из предузећа, према евиденцији Катастра непокретности и подацима прикупљеним обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у Викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица, од којих је 28 објеката потпуно запуштено, руинирано или напуштено.

1022_1.jpg

У склопу спровођења пројекта уређивања грађевинског земљишта у јавној својини, односно уклањања нелегалних и оронулих објеката и прибављања решења о њиховом уклањању у Викенд насељу, предузеће „Парк Палић“ је контактирало са већином приватних лица или предузећа који имају објекте у овом насељу, а кроз директне сусрете и састанке, као и консултације телефоном и писаним путем, разговарали су са више од 30 власника нелегалних, запуштених или руинираних објеката.

“Током ових консултација заинтересовани грађани су најчешће постављали питања везана за то да ли је објекат намењен за рушење по усвојеном Плану детаљне регулације за Викенд насеље, да ли постоји могућност за легализацију објеката, као и да ли постоји могућност за откуп земљишта на којем се објекат налази”, наводе из предузећа, додајући да ће заједно са власницима и у предстојећем периоду наставити да проналазе одговарајућа решења с крајњим циљем правног, урбанистичког, инфраструктурног и сваког другог уређења Викенд насеља.

У склопу овог циља, у сарадњи са ЈП „Палић-Лудаш“, у току наредне недеље почеће и акција крчења зараслих површина у Викенд насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња.

На основу усвојеног Плана детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу, предузеће „Парк Палић“ у наредном периоду наставиће и с даљом парцелацијом нових пет блокова.

До сада је извршена парцелација за 30 блокова, а услови за парцелацију су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор: Danas

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине