Пишу о нама
Уклањају се нелегални објекти у викенд насељу на Палићу
17.03.2023.

Предузеће "Парк Палић" убрзано руши и уклања нелегалне и напуштене објекте у викенд насељу на Палићу и пружа помоћ грађанима у легализацији објеката који су у приватном власништву.

Разлог за то је припремање викенд насеља за будуће инвеститоре.

1033_1.jpg

"Према евиденцији из Катастра непокретности и података, прикупљених обиласком свих објеката на терену, утврђено је да се 195 објеката у викенд насељу налазе у приватном власништву, правних или физичких лица. Од тог броја, 28 објеката је потпуно запуштено, руинирано или напуштено", наводе у овом предузећу.

У сарадњи са јавним предузећћем "Палић-Лудаш" у току наредне недеље почеће акција крчења зараслих површина у овом насељу, проређивања и одношења шибља и другог растиња.

Предузеће "Парк Палић" је до сада урадило парцелацију за 30 блокова, а услови за то су брисање непостојећих објеката из Катастра непокретности, као и уклањање одређених објеката који се налазе ван регулационих линија.

Извор: Novi Magazin

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине