Вести
Завршена прва фаза уређења Викенд насеља на Палићу
22.06.2023.

ПАЛИЋ, 22. јун 2023. године – Предузеће „Парк Палић“ д.о.о. је током јуна месеца завршило прву фазу радова на уређењу Викенд насеља на Палићу. Успешно је уклоњено 13 нелегалних и девастираних објеката, очишћене су и уређене парцеле на којима су се објекти налазили, чиме су створени потребни услови за приступ механизацији која је неопходна и за наставак радова на овом пројекту.

У предстојећем периоду предузеће „Парк Палић“ д.о.о. наставиће са радовима на уређењу Викенд насеља. Планирано је уређивање зелених површина, крчење шибља и орезивање сувих стабала, а истовремено ће се радити и на решавању имовинско правних питања преосталих објеката који су у рушевном или запуштеном стању, а чији правни статус још није решен.

Према подацима из Катастра непокретности, али и редовним обиласком терена, установљено је да су преостали нелегални и запуштени објекти у власништву приватних лица, приватних и државних предузећа и компанија, као и предузећа која више не постоје, али имају своје правне наследнике. Такође, установљено је да постоје објекти у власништву Републике Србије, али да су правна лица која су корисници објеката започела процес легализације и заинтересовани су за њихово реновирање.

Током наредне недеље предузеће „Парк Палић“ д.о.о. интензивираће контакт са власницима и правним наследницима поменутих објеката како би се уз консултације, стручну анализу и пружање адекватних информација заједнички пронашло решење за уређење или обнову објеката, пружила помоћ приликом процеса легализације или евентуалано донело решење о уклањању објеката.

Пројект уређивања грађевинског земљишта у јавној својини - уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу, један је од најзахтевнијих у протекле две деценије, а његовом реализацијом туристичка дестинација Палић добиће још један уређен и атрактиван део, у интересу и власника објеката, али и посетилаца.

Предузеће „Парк Палић“ д.о.о. наставиће са реализацијом овог пројекта по фазама, потпуно транспарнтно, у складу са Планом детаљне регулације, подацима из Катастра непокретности и Дирекције за имовину, а у сарадњи са власницима објеката и надлежним институцијама.

Пре

После

Пре

После

Пре

После

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине