Пишу о нама
Окончано отварање понуда за давање у закуп Аква Парка на Палићу
17.07.2023.

Палић, 17. јул – У просторијама предузећа ДОО „Парк Палић“ данас је одржан поступак отварања понуда за давање у закуп непокретности Аква Парк на Палићу. Комисија је утврдила да се на Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп Аква Парка на Палићу пријавио један понуђач.
Увидом у документацију констатовано је да је предузеће „Елите Палић“ ДОО, Палић, у својству понуђача поднело благовремену и потпуну понуду, у складу са условима и критеријумима из Јавног огласа.
У предстојећем периоду, у складу са утврђеном процедуром, биће предузете даље неопходне и предвиђене радње у циљу закључења Акта о давању у закуп непокретности Аква Парк на Палићу са изабраним понуђачем, како би се створили услови за отпочињање обављања делатности.

Извор: subotica.info

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине