Вести
Континуиран раст туриста на Палићу
02.02.2018.

Нови подаци Републичког завода за статистику бележе раст туриста на Палићу у 2017. години у односу на 2016. годину и то за 11% док је број ноћења повећан за нешто мање од 8%.  Од укупног броја долазака гостију у 2017. години 31.879, домаћих туриста је било 19.248 који су остварили укупно 33.454 ноћења, док је страних било 12.631 и 18.800 ноћења. Пораст броја долазака и ноћења туриста на Палић се јавља као резултат озбиљних инвестиционих улагања у 2017. години која су допринела да се Палићу врати стари сјај, те обнове објекти од изузетног значаја за развој туризма, као што су Велика тераса, Термални базен и Летња позорница, и маркетиншких активностима предузећа Парк Палић са променом стратегиије привлачења туриста која се више ослања на сопствене активности организовања догађаја и анимације истих. Значајно је што се од 2012. године бележи константни раст од 5 до 20% на годишњем нивоу. Обзиром на подршку коју Парк Палић добија од Владе РС, Владе АПВ И Локалне самоуправе у наредном периоду очекује се наставак инвестиција у циљу унапређења туристичке понуде и развоја инфраструктуре на Палићу, које ће у знатној мери утицати на повећање броја посетилаца и у наредном периоду.

533_1.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине