Вести
Парк Палић добитник „Brand Leader Award“
08.10.2018.

Предузеће Парк Палић у току протекле недеље учествовало је на 8. Бизнис конференцији SEET 2018 "Туристичко тржиште југоисточне Европе". Конференција је фокусирана на препознавање нових могућности за повећање прихода туристичког тржишта ЈИЕ, нове облике повезивања и позиционирања региона као јединственог туристичког тржишта са посебним акцентом на промоцију приоритетних туристичких дестинација, јачања идентитета туристичких рута региона, привлачење туриста са далеких емитивних тржишта и стимулацију рецептивног туризма.

558_1.jpg

За време конференције додељују се награде „Brand Leader Award“ на основу низа стандардизованих критеријума који подразумевају иновативност, висок степен тржишне препознатљивости и позиционирања аутентицног производа. Награда се додељује девет година у циљу афирмације најистакнутијих компанија, институција, појединаца и медија који континиураним позитивним развојем и иновативним стратегијама постављају више стандарде и унапређују тржиште, те дају изванредан допринос у популаризацији привредног потенцијала, креирања конкуретног тржишног имиџа Региона. Предузеће Парк Палић добило је награду за изузетне нове стратегије у управљању, одрживом развоју и унапређењу конкурентности дестинације Палић на међународном тржишту.  

558_2.jpg

558_3.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине