Вести
Обавештење о пријавама на манифестације
25.06.2019.

Сва лица заинтересована за коришћење туристичког простора у зони надлежности ДОО “Парк Палић” током манифестација које организује ДОО „Парк Палић“ у периоду 01.07.2019. – 01.07.2020. године могу да се интересују и пошаљу пријаве на маил адресу office@park-palic.rs или да их донесу лично у седиште Друштва. Делови туристичког простора ће се давати на коришћење појединачно према Плану сваке манифестације, у зависности од редоследа пријављивања и уплате накнаде за коришћење у складу са Законом о туризму, Законом о накнадама за коришћење јавних добара, одлукама о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић и Одлуком о начину и условима плаћања накнада за коришћење туристичког простора Палић. Детаљне информације о манифестацијама и локацијама заинтересовани могу добити лично у ДОО „Парк Палић“ на адреси Палић, Кањишки пут 17а или путем телефона 024/602-780

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине