Вести
Grand terrace and Palic through the prism of time
17.01.2020.

Палић је још почетком 20. века имао изузетне туристичке понуде. Гостима је била на располагању бања са топлим, хладним и блатним купатилом, бројним летњиковцима, виле и собе за издавање, хотели, летња позорница, библиотека, разна пловила и комплетан Вермешов спортски центар.

593_1.jpg

Саобраћајна повезаност била је брза и ефикасна захваљујући железници и трамвајској вези са градом. Долазили су угледни грађани, велепоседници, богати трговци, банкари, индустријалци из Аустроугарске монархије. Колико су били прохтевни види се и из понуде јеловника ресторана - нека од тих јела и данас се служе у Малој гостиони.

593_2.jpg

Винска карта је уз локална, садржала и понуду најбољих вина, састављена по узору на чуване ресторане Беча и Будимпеште. Посетиоцима је на располагању било 25 дневних и недељних новина на 5 језика, што говори да су тадашњи туристи били разних националности. Тако су, много пре него што су рођене Карлове Вари, Маријанске Лазни и Рогашка Слатина, на јужном ободу Аустроугарске монархије већ никле прелепе виле, летњиковци и спортски центри, као зачеци бањског туризма у Војводини.

593_3.jpg

Посебном лепотом истицао се објекат Велика тераса, кроз своје пропорције, сплет конструктивних елемената, облика, боја и отвора. Једина декорација је у облику флоралних мотива уграђена и перфорирана у дрвене елементе. Шеталиште Велике терасе које пролази кроз објекат дели приземље на две целине, у једној је била смештена посластичарница, а у другој ресторан, обе са пространим терасама оријентисаним ка језеру. Ка парку су гледала два апсидално решена базара у којем су се налазили берберница, продавница играчака и папира. Бочним степеништима приступа се на спратни појас који наткрива пролаз и спаја две целине у јединствен кубус.

593_3.jpg

Ту у централном делу била је смештена вишенаменска сала у којој су приређивани балови, концерти, забаве и позоришне представе. Отварала се према парку са терасом изнад базара, док је позорница са просторијама за уметнике и терасом гледала према језеру. Овај вишенаменски објекат је током свог постојања више година мењао функцију. Право испред Велике терасе, из истог периода и у истом стилу, налази се најмањи сецесијски објекат - Музички павиљон.

593_5.jpg

У духу времена, коришћен је и још увек се користи као место за променадне концерте.   Након једног века, Велика тераса постаје најзначајнији конгресни центар у окружењу. Располаже са три конгресне сале, максималних капацитета 360, 50 и 20 седећих места, намењених одржавању конгреса, конференција, састанака и различитих изложби, манифестација и перформанса. Конгресни центар Палић омогућава организацију различитих врста пословних и других догађаја у складу са потребама наших клијената. У оквиру конгресног центра налазе се три објекта: Велика тераса, Еко центар и Летња позорница.  

593_6.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине