Вести
Реновирано је и рестаурирано игралиште у Великом парку
27.11.2021.

У последњих 10 дана реновирано је и рестаурирано игралиште у Великом парку, код ресторана Мала гостиона. Захваљујуц́и пројекту Националне службе за запошљавање, који нам је омогуц́ио да по програму јавних радова запослимо три незапослена лица, успели смо да изведемо радове које годинама нисмо имали могућност да спроведемо. Радови су обухватали санацију оштец́ених дрвених елемената, машинско и ручно брушење свих дрвених површина и двослојно фарбање дрвених елемената.

Ово дрвено игралиште једно је од најатрактивнијих локација на Палићу за најмлађе посетиоце јер је сачувано у изворном облику са оригиналним дрвеним елементима. На игралишту доминира тврђавица од дрвених балвана која представља реплику старе суботичке тврђаве, коју је с обале Палића видео и нацртао на ведути града картограф Еугена Савојског, када је после Сенћанске битке логоровао с војском на обали језера.

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине