Инвестиције
Локација бр. 6

ПАРЦЕЛЕ: 1421 к.о. Палић, 1422 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 2804 м2 (1421: 1462 м2, 1422: 1342 м2)

НАМЕНА: спортско-рекреациони карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној спортско-рекреационим садржајима се поред изградње спортских односно спортско-комерцијалних објеката дозвољава изградња туристичко угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-забавним садржајима.
Осим напред назначених садржаја у склопу планираних објеката, посебно уз планирану “пјацету”, дозвољени су трговачки садржаји (бутици, парфимерије, продавнице поклона…), услужне делатности (фризерски салони, мењачнице…), забавни садржаји (салони забаве, видео игре…), као и разни угоститељски садржаји (кафе барови, посластичарнице…) и остали слични садржаји.
У зони се могу градити објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.).
У зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:
– Пословни објекат
– Објекти спорта и рекреације
– Спортско-комерцијални објекат

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић

804_1.jpg

804_2.jpg

804_3.jpg

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине