Инвестиције
Локација бр. 8

ПАРЦЕЛЕ: 1610/4 к.о. Палић, 1610/5 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: 1610/4: Град Суботица, 1610/5: Град Суботица

ПОВРШИНА: 1610/4: 5486 м2, 1610/5: 5948 м2

НАМЕНА: туристичко-угоститељски карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи туристичко-угоститељских садржаја се дозвољава изградња туристичких објеката (пансиона, вила…) са смештајним капацитетима и могућност угоститељских и забавних садржаја.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1+Пк

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: јавно грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

806_1.jpg

806_2.jpg

806_3.jpg

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине