Инвестиције
Локација бр. 10

ПАРЦЕЛЕ: 1635/18 к.о. Палић, 1635/19 к.о. Палић, 1635/20 к.о. Палић, 1635/23 к.о. Палић, 1635/24 к.о. Палић, 1635/25 к.о. Палић, 1635/26 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 1656 м2 (1635/18 : 217 м2, 1635/19: 196 м2, 1635/20: 215 м2, 1635/23: 267 м2, 1635/24: 258 м2, 1635/25: 264 м2, 1635/26: 239 м2)

НАМЕНА: зона кућа за одмор са окућницом

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи кућа за одмор са окућницом се дозвољава изградња искључиво објеката намењених за одмор (“викендице”).

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

808_1.jpg

808_2.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине