Инвестиције
Локација бр. 11

ПАРЦЕЛЕ: 1629/17 к.о. Палић, 1629/18 к.о. Палић, 1629/19 к.о. Палић, 1629/20 к.о. Палић, 1629/21 к.о. Палић, 1629/22 к.о. Палић, 1629/23 к.о. Палић, 1629/24 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 4714 м2 (1629/17: 680 м2, 1629/18: 435 м2, 1629/19: 568 м2, 1629/20: 613 м2, 1629/21: 830 м2, 1629/22: 520 м2, 1629/23: 539 м2, 1629/24: 529 м2)

НАМЕНА: зона кућа за одмор са окућницом

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи кућа за одмор са окућницом се дозвољава изградња искључиво објеката намењених за одмор (“викендице”).

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

809_1.jpg

809_2.jpg

809_3.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине