Инвестиције
Локација бр. 12

ПАРЦЕЛЕ: 1592/1 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: 1592/1: Град Суботица

ПОВРШИНА: 8286 м2

НАМЕНА: комерцијални и туристички карактер

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:
У зони намењеној изградњи комерцијалних и туристичких садржаја се дозвољава изградња комерцијалних и туристичких објеката (пансиона, вила…) са смештајним капацитетима и могућност угоститељских и забавних садржаја са могућношћу формирања већих комплекса, односно објеката са већим смештајним капацитетима. 

У зони се поред поменутих дозвољених намена и делатности могу градити угоститељски објекти, објекти спорта и рекреације, као и други јавни објекти од општег интереса.

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+1+ Пк

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: 1592/1: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Викенд насеље Палић

810_1.jpg

810_2.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине