Инвестиције
Локација бр. 15

ПАРЦЕЛЕ: 1639/2 к.о. Палић, 1640 к.о. Палић, 1666/5 к.о. Палић, 1664/1 к.о. Палић, 1641/16 к.о. Палић, 1641/18 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: 1639/2: Град Суботица, 1640: Град Суботица (4055/6206) и Под небом доо (2151/6206), 1666/5: Град Суботица, 1664/1: Град Суботица, 1641/16: Град Суботица, 1641/18: Град Суботица

ПОВРШИНА: 35446 м2 (1639/2: 386 м2, 1640 (део): 4055 м2, 1666/5: 4749 м2, 1664/1: 11256 м2, 1641/16: 9779 м2, 1641/18: 5221 м2)

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: 1639/2: градско грађевинско земљиште, 1640: градско грађевинско земљиште, 1666/5: градско грађевинско земљиште, 1664/1: градско грађевинско земљиште, 1641/16: јавно грађевинско земљиште, 1641/18: јавно грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић
За ову локацију није израђен план детаљне регулације.

813_1.jpg

813_2.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине