Инвестиције
Локација бр. 17

ПАРЦЕЛЕ: 1709/3 к.о. Палић, 1733/9 к.о. Палић, 1732/6 к.о. Палић

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 16409 м2 (1709/3: 4159 м2, 1733/9: 3542 м2, 1732/6: 8708 м2)

ВРСТА ЗЕМЉИШТА: градско грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић
За ову локацију није израђен план детаљен регулације.

815_1.jpg

815_2.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине