Атракције на Палићу
Обилазак заштићених подручја

Обилазак заштићених природних подручја се може организовати уз присуство стручних водича и уз претходну најаву. Минималан број за групу је 5 а максимални 50.

Стазе:
1. Едукативна стаза Чурго – Лудашко језеро (2700м)
2. Едукативна стаза Хинга – Бисерна обала, Лудашко језеро (4300м)
3. Едукативна стаза Лофеј – Селевењске пустаре (2200м)
4. Едукативна стаза Лофеј – Селевењска шума(5500м)

Информације

Адреса: Кањишки пут 17а, 24413 Палић
Teл: 024/753-121
E-mail: office@palic-ludas.rs

835_1.jpg

835_2.jpg

835_3.jpg

835_4.jpg

835_5.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине