Атракције на Палићу
Birdwatching

Посматрање птица је активност за коју је неопходан мир и тишина а то Палић и Лудаш свакако имају. Специјални резерват природе Лудаш познат је по богатој фауни птица, које можете погледати у свом природном станишту од априла до септeмбра.

Контакт:
Удружење љубитеља природе Рипариа

Информације

Адреса: Матије Корвина 9, 24000 Суботица
Teл: 024/553-106
E-mail: info@riparia.rs

837_1.jpg

837_2.jpg

837_3.jpg

837_4.jpg

837_5.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине