Гастрономија
Мала гостиона

Куриозитет је да већ 170 годинa на обали језера на истом месту и под истим именом постоји најпознатији ресторан Суботице и околине – “Мала гостиона”.

Амбијент ресторана прилагођен је јединственој архитектури Палића у стилу мађарске варијанте сецесије и дочарава златно доба Палића са краја XIX и почетка XX века.

Информације

Адреса: Парк Хероја 15, Палић
Teл: 024/753-447
E-mail: office@elittepalic.rs

856_1.jpg

856_2.jpg

856_3.jpg

856_5.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине