Гастрономија
Вински Двор

Ресторан је специфичан и одликује се специјалитетима војвођанске и мађарске кухиње. У јеловнику постоји 80 врста различитих јела, а уз свако јело нудимо адекватно вино. Ресторан се састоји од пет функционалних одвојених делова.

За пролећни и летњи период су отворене терасе окружене зеленилом и виноградима.

За зимски период постоји три делимично одвојене сале различито дизајниране и потпуно одвојену вип салу са камином и ловачким трофејима.

Информације

Адреса: Хоргошки пут 221, 24414 Хајдуково
Teл: 024/4758-400
E-mail: vinskidvor.od@open.telekom.rs

857_1.jpg

857_2.jpg

857_3.jpg

857_4.jpg

857_5.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине