Путеви вина
Винарија Звонко Богдан

Винарија Звонко Богдан је модерна винарија, смештена у традиционалном винском крају, на источној обали језера Палић. Сви љубитељи вина могу да посете винарију, винограде и барик подрум уз дегустацију вина. Препоручујемо вина: Совињон блан, Пино блан, Живот тече, Росе, 8 Тамбураша.

Уколико желите да посетите винарију, унапред закажите на:

Информације

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине