Знаменитости
Пошта

На једној од најбољих локација, уз Сегедински пут, недалеко од Вототорња налази се једна од најлепших вила на Палићу, истичући статус и углед њеног првобитног власника и градитеља, индустријалца Рафаела Хертмана.

Овај угледни грађанин Суботице је 90-тих година 19. века изградио летњиковац са најлепшим и најдекоративнијим дрвеним тремом на Палићу, по устаљеним шаблонима, са чипкастом орнаментиком, изведеном у ритмичкој игри стилизованих флора и геометријских мотива карактеристичног „швајцарског“ типа.

892_1.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине