Опште информације
Taxi Лорд

Стајалиште такси станице је на Хоргошком путу, преко пута Нис бензинске пумпе.

Ценовник (цене су оријентационе):

  • Палић – Суботица 500-600 дин
  • Палић – Хајдуково 300-400 дин
  • Палић – Бачки Виногради 500-600 дин
  • Палић – Шупљак 300-500 дин
  • Палић – Радановац 300-400 дин

Информације

Адреса: Сегедински пут, Палић
Teл: +381 (0) 24 755 755
907_1.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине