Јавне набавке
Јавна набавка услуга: Израда пројектно техничке документације за деонице водовода у улици Обала Лајоша Вермеша на делу од Сплитске Алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска од Ријечке до парцеле 14325 КО Палић, бр. ЈН/У/17/2019
07.11.2019.

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку Израда пројектно техничке документације за деонице водовода у улици Обала Лајоша Вермеша на делу од Сплитске Алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска од Ријечке до парцеле 14325 КО Палић, бр. ЈН/У/17/2019

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине