Јавне набавке
Јавна набавка услуга: Концерт Јелене Томашевић на Летњој позорници на Палићу, у оквиру пројекта „Лето на Палићу 2019. године“бр. ЈН/У/12/2019JN
28.06.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда: Јавна набавка услуга: Концерт Јелене Томашевић на Летњој позорници на Палићу, у оквиру пројекта „Лето на Палићу 2019. године“

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине