Јавне набавке
Jавна набавка услуга: Измена пројектно­техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, бр. ЈН/У/10/2019
06.06.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда: Измена пројектно­техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, бр. ЈН/У/10/2019

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине